Přehled změn

 

Změny 07 (Z: 1563/07)
  Projednání změn ÚP vlny 07 uloženo v Archivu změn.
Zadání

uloženo v Archivu změn.

Návrh
Vlna celoměstsky významných změn I (Z: 2096/00, 2357/00, 2459/00, 2531/00, 2600/00)

(pořizovaných v samostatném režimu pořizování)

Zadání Projednání celoměstsky významných změn I uloženo v Archivu změn.
Návrh

Projednání celoměstsky významných změn I uloženo v Archivu změn.

Po schválení zadání celoměststky významných změn I usnesením ZHMP 30/85 ze dne 22.10.2009 došlo ke sloučení pořizování - viz Celoměstsky významné změny I+II.

V současnosti pořizované změny:

 • Z 2096/00 - probíhá zpracování návrhu
 • Z 2357/00 - probíhá zpracování návrhu
 • Z 2459/00 - probíhá zpracování návrhu
 • Z 2531/00 - probíhá zpracování návrhu

 

 • usnesením č. 28/26 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 15.6.2017 byl schválen návrh pokynů pro zpracování nového návrhu Z 2600/00
Návrh - společné jednání
Vlna celoměstsky významných změn I + II (Z: 939/00)
Koncept Projednání konceptu celoměstsky významných změn I + II uloženo v Archivu změn.
Návrh

Projednání návrhů celoměstsky významných změn I + II uloženo v Archivu změn.

 • změna 939/00 byla ve fázi po společném jednání o návrhu pozastavena na základě doporučení MMR ČR
 • změny Z 2156/00, Z 2433/00 a Z 2733/00 byly ve fázi projednaného návrhu (OOP) přerušeny usnesením ZHMP č. 16/4 ze dne 26. 4. 2012.
 • pořizování Z 2156/00 ukončeno usnesením č. 28/39 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 15.6.2017
 • pořizování Z 2433/00 a Z 2733/00 ukončeno usnesením č. 9/13 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 19.9.2019
Návrh po konceptu Projednání celoměstsky významných změn I+II uloženo v Archivu změn.
Vlna celoměstsky významných změn III (Z: 2748/00, 2752/00, 2754/00)

(pořizovaných v samostatném režimu pořizování)

Zadání

Projednání zadání celoměstsky významných změn III uloženo v Archivu změn.

 • zadání změny Z 2754/00 schváleno usnesením č.25/4 Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 21.3.2013
Návrh - společné jednání
Návrh - veřejné projednání
Vlna celoměstsky významných změn IV (Z: 2756/00,2759/00,2766-2768/00,2772/00,2774/00,2777-2778/00,2781/00,2784/00,2786/00,2787/00,2789/00,2792-2793/00,2795-2801/00,2804/00,2806-2813/00,2816/00,2817/00,2819-2823/00,2825/00,2827-2829/00,2831/00)

(pořizovaných v samostatném režimu pořizování)

Zadání Projednání celoměstsky významných změn IV uloženo v Archivu změn.
Návrh Projednání celoměstsky významných změn IV 2776, 2794 uloženo v Archivu změn
Návrh - společné jednání
 • společné jednání dne 17.6.2015 a veřejné vystavení návrhů změn č.2756/00, 2766/00, 2767/00, 2768/00, 2774/00, 2777/00, 2778/00, 2787/00, 2796/00, 2799/00, 2801/00, 2806/00, 2807/00, 2810/00, 2816/00, 2817/00, 2819/00, 2823/00, 2825/00, 2828/00 a 2829/00 od 2.6.2015 do 17.7.2015. Společné jednání se týká pouze obeslaných organizací. Ostatních organizací, fyzických a právnických osob se bude týkat až následné veřejné projednání.
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhům změn č.2756/00, 2766/00, 2767/00, 2768/00, 2774/00, 2777/00, 2778/00, 2787/00, 2796/00, 2799/00, 2801/00, 2806/00, 2807/00, 2810/00, 2816/00, 2817/00, 2819/00, 2823/00, 2825/00, 2828/00 a 2829/00 v rámci společného jednání
Návrh - veřejné projednání
 • oznámení o řízení o vydání změn č. 2756/00, 2766/00, 2767/00, 2768/00, 2774/00, 2777/00, 2778/00, 2787/00, 2796/00, 2799/00, 2801/00, 2806/00, 2807/00, 2810/00, 2816/00, 2817/00, 2819/00, 2823/00, 2825/00, 2828/00 a 2829/00 a veřejné vystavení dokumentace návrhů změn od 7.11.2016 do 19.12.2016
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhům změn č. 2756/00, 2766/00, 2767/00, 2768/00, 2774/00, 2777/00, 2778/00, 2787/00, 2796/00, 2799/00, 2801/00, 2806/00, 2807/00, 2810/00, 2816/00, 2817/00, 2819/00, 2823/00, 2825/00, 2828/00 a 2829/00 v rámci veřejného projednání
Návrh - společné jednání
 • společné jednání dne 19.1.2017 a veřejné vystavení návrhů změn č. 2759/00, 2772/00, 2781/00, 2789/00, 2792/00, 2793/00, 2795/00, 2797/00, 2798/00, 2800/00, 2804/00, 2808/00, 2809/00, 2820/00, 2821/00, 2822/00, 2827/00 a 2831/00 a dokumentace vyhodnocení vlivů návrhů projednávaných změn (vyjma změny č. 2822/00) na udržitelný rozvoj území od 4.1.2017 do 20.2.2017
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhům změn č. 2759/00, 2772/00, 2781/00, 2789/00, 2792/00, 2793/00, 2795/00, 2797/00, 2798/00, 2800/00, 2804/00, 2808/00, 2809/00, 2820/00, 2821/00, 2822/00, 2827/00 a 2831/00 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v rámci společného jednání
Návrh - veřejné projednání
 • vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2789/00, Z 2792/00, Z 2793/00, Z 2795/00, Z 2804/00, Z 2808/00, Z 2820/00, Z 2821/00, Z 2827/00 a Z 2831/00 ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 24.7.2019 do 30.8.2019 a vystavení vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území
Ukončení pořizování
 • Změna č. 2777/00 – ukončení pořizování usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 33/14 ze dne 25.1.2018
Návrh - společné jednání
Ukončení pořizování
 • Změna č. 2811/00 – ukončení pořizování usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/90 ze dne 6.9.2018
Zamítnutí návrhu
 • Změna č. 2800/00 – zamítnutí návrhu změny usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/91 ze dne 6.9.2018
Návrh - veřejné projednání
Návrh – opakované veřejné projednání
 • vystavení veřejné vyhlášky - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2787/00 ÚP SÚ HMP opakovaným veřejným projednáním od 28.5.2019 do 4.7.2019
 • Opatření obecné povahy
 • Neschválení návrhu změny Z 2787/00 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 12/8 ze dne 12. 12. 2019
Návrh –
veřejné projednání
Změna 2836
Zadání
 • pořízení celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 30/14 ze dne 20.6. 2013
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny Z 2836/00 od 9. 9. 2013 do 9. 10. 2013
Změna 2837
Zadání
 • pořízení celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 30/15 ze dne 20.6. 2013
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny Z 2837/00 od 9. 9. 2013 do 9. 10. 2013
 • zadání celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 38/2 ze dne 24.4. 2014
Změna 2838
Zadání
Návrh - společné jednání
 • společné jednání dne 25. 4. 2018 a veřejné vystavení návrhu změny Z 2838/00 od 9. 4. 2018 do 25. 5. 2018
 • vyhodnocení vlivů návrhu Z 2838/00 na udržitelný rozvoj území
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhu změny Z 2838/00 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v rámci společného jednání

 • Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 16/6 ze dne 16. 4. 2020 schválen výběr varianty A2
Vlna celoměstsky významných změn V - 1.část (Z: 2345/00, 2839-2975/00)

(pořizovaných v samostatném režimu pořizování)

Zadání
 • pořízení celoměstsky významných změn schváleno usneseními ZHMP č. 39/9 ze dne  29.      
   5. 2014 a č. 40/2 ze dne 19. 6. 2014
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn od 21. 11. 2014 do 22. 12. 2014
 • Schválení zadání celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2839/00, 2841/00, 2842/00, 2843/00, 2845/00, 2846/00, 2847/00, 2848/00, 2849/00, 2850/00, 2854/00, 2856/00, 2857/00, 2858/00, 2859/00, 2860/00, 2861/00, 2862/00, 2863/00, 2865/00, 2868/00, 2870/00, 2871/00, 2872/00, 2874/00, 2876/00, 2880/00, 2882/00, 2883/00, 2886/00, 2889/00, 2893/00, 2894/00, 2895/00, 2896/00, 2898/00, 2899/00, 2900/00, 2902/00, 2903/00, 2904/00, 2905/00, 2906/00, 2907/00, 2908/00, 2909/00, 2910/00, 2911/00, 2920/00, 2921/00, 2925/00, 2926/00, 2927/00, 2930/00, 2931/00, 2932/00, 2933/00, 2935/00, 2937/00, 2939/00, 2940/00, 2941/00, 2942/00, 2943/00, 2944/00, 2945/00, 2946/00, 2947/00, 2948/00, 2949/00, 2951/00, 2954/00, 2955/00, 2956/00, 2958/00, 2959/00, 2960/00, 2962/00, 2964/00, 2968/00, 2973/00, 2974/00, 2975/00 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 24/15, 24/16, 24/17, 24/18, 24/19, 24/20, 24/21, 24/22 ze dne 23. 2. 2017 a č. 25/24, 25/25, 25/26, 25/27, 25/28, 25/29, 25/30, 25/31, 25/33, 25/34, 25/35 ze dne 30. 3. 2017 a č. 26/18 ze dne 27. 4. 2017 a č. 27/14, 27/17 ze dne 25. 5. 2017 a č. 38/11, 38/12, 38/13, 38/14, 38/15, 38/72, 38/73, 38/74, 38/75, 38/76 ze dne 14. 6. 2018 a č. 10/11 ze dne 17.10.2019.
 • Neschválení zadání celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2345/00, 2840/00, 2852/00, 2853/00, 2855/00, 2864/00, 2867/00, 2877/00, 2878/00, 2879/00, 2881/00, 2884/00, 2885/00, 2887/00, 2888/00, 2890/00, 2891/00, 2892/00, 2897/00, 2901/00, 2912/00, 2913/00, 2914/00, 2915/00, 2916/00, 2917/00, 2918/00, 2919/00, 2922/00, 2923/00, 2924/00, 2928/00, 2934/00, 2936/00, 2950/00, 2952/00, 2953/00, 2957/00, 2961/00, 2963/00, 2965/00, 2966/00, 2967/00, 2969/00, 2970/00, 2972/00 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 24/18, 24/19, 24/22 ze dne 23. 2. 2017 a č. 25/23, 25/24, 25/25, 25/27, 25/29, 25/30, 25/31, 25/32, 25/33, 25/34, 25/35 ze dne 30. 3. 2017 a č. 26/18 ze dne 27. 4. 2017 a č. 28/38 ze dne 15. 6. 2017 a č. 38/74 ze dne 14. 6. 2018.
 • Přerušení pořizování celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2851/00, 2873/00, 2929/00, 2932/00 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 25/24, 25/25 ze dne 30. 3. 2017.
 • Ukončení pořizování celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2869/00, 2875/00, 2938/00, 2971/00 usneseními zastupitelstva hl. m. Prahy č. 25/24, 25/34, 25/35 ze dne 30. 3. 2017.
Návrh - společné jednání
 • společné jednání dne 21. 3. 2018 a veřejné vystavení návrhů změn 2843/00, 2854/00, 2856/00, 2857/00, 2858/00, 2860/00, 2861/00, 2862/00, 2863/00, 2865/00, 2868/00, 2874/00, 2876/00, 2886/00, 2893/00, 2894/00, 2895/00, 2904/00, 2905/00, 2906/00, 2907/00, 2921/00, 2926/00, 2930/00, 2933/00, 2944/00, 2946/00, 2954/00, 2955/00, 2956/00, 2959/00, 2968/00, 2973/00, 2974/00 ze skupiny celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy od 5. 3. 2018 do 20. 4. 2018 včetně.
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhům změn č. 2843/00, 2854/00, 2856/00, 2857/00, 2858/00, 2860/00, 2861/00, 2862/00, 2863/00, 2865/00, 2868/00, 2874/00, 2876/00, 2886/00, 2893/00, 2894/00, 2895/00, 2904/00, 2905/00, 2906/00, 2907/00, 2921/00, 2926/00, 2930/00, 2933/00, 2944/00, 2946/00, 2954/00, 2955/00, 2956/00, 2959/00, 2968/00, 2973/00, 2974/00 v rámci společného jednání
 • Ukončení pořizování změny č. 2956/00 ze skupiny celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/9 ze dne 21. 3. 2019
 • Zamítnutí návrhu změny Z 2862/00 ze skupiny celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 7/20 ze dne 23. 5. 2019
Návrh –
veřejné projednání
 • vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2843/00, Z 2854/00, Z 2856/00, Z 2857/00, Z 2858/00, Z 2860/00, Z 2861/00, Z 2863/00, Z 2865/00, Z 2868/00, Z 2874/00, Z 2876/00, Z 2886/00, Z 2893/00, Z 2894/00, Z 2895/00, Z 2904/00, Z 2905/00, Z 2906/00, Z 2907/00, Z 2921/00, Z 2926/00, Z 2930/00, Z 2933/00, Z 2944/00, Z 2946/00, Z 2954/00, Z 2955/00, Z 2959/00, Z 2968/00, Z 2973/00, Z 2974/00 ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 2.9.2019 do 9.10.2019
 • Opatření obecné povahy
Návrh - společné jednání
 • Společné jednání dne 20. 12. 2019 a veřejné vystavení návrhů změn :  2882/00, 2900/00, 2931/00, 2958/00, 2960/00 vlny V celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy od 4. 12. 2019 do 20. 1. 2020 včetně.
 • Systém  pro podporu územního plánování (vytvoření formuláře pro podání připomínky) naleznete zde: https://pup.praha.eu/?idKoloProjednani=2401
Změny 09 (Z: 2976-2988/09, 2993/09, 2994/09, 2996/09, 2998-3015/09, 3017-3033/09)
Zadání
 • pořízení změny schváleno usnesením ZHMP č. 10/79,10/80,10/81,10/82,10/83,10/86,10/87,10/93,10/94,10/95,10/97,10/98,10/99,10/100,10/101, 10/103 ze dne 5.11.2015 a č.12/56,12/57,12/60,12/61,12/62,12/63,12/65 ze dne 17.12.2015 a č. 17/10,17/11,17/12,17/14,17/15,17/18,17/19,17/20,17/21,17/22,17/23 ze dne 26.5.2016
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny 09 od 31. 8. 2016 do 30. 9. 2016
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhu zadání změn vlny 09
 • Schválené zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2976, 2977, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2993, 2994, 2996, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3017, 3018, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3031, 3032 a 3033 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 33/13 ze dne 25. 1. 2018, č. 34/15, 34/16, 34/20, 34/19, 34/25, 34/23, 34/24, 34/17, 34/21, 34/18, 34/14, 34/22 ze dne 22. 2. 2018, č. 35/21, 35/20, 35/22, 35/19, 35/18 ze dne 22. 3. 2018, č. 37/51 ze dne 17. 5. 2018, č. 38/94 ze dne 14. 6. 2018 a č. 39/93 ze dne 6. 9. 2018.

 • Neschválené zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2978, 3004 a 3019 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 35/18, 35/20 ze dne 22. 3. 2018 a č. 38/94 ze dne 14. 6. 2018.

 • Přerušení pořizování změny vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 3030 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 34/15 ze dne 22. 2. 2018.

 • Pořizování změny Z 3013 ukončeno usnesením č. 9/17 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 19. 9. 2019. Změna Z 3013/09 byla sloučena se změnou Z 3005/09.
Návrh - společné jednání
 • společné jednání dne 23. 10. 2019 a veřejné vystavení návrhů změn Z 2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 3026/09,  Z 3029/09, Z 3031/09 , Z 3033/09 od 7. 10. 2019 do 22. 11. 2019
 • Pořizování změny Z 3029 ukončeno usnesením č. 13/8 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 23. 1. 2020.
Změna 2440
Zadání
 • znovupořízení Z 2440/00 schváleno usnesením ZHMP č. 24/23 ze dne 23.2.2017
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny Z 2440/00 od 28.4.2017 do 29.5.2017
 • schválené zadání změny Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Z 2440/00 usnesením ZHMP č. 35/24 ze dne 22.3.2018.

Návrh - společné jednání
Změny 10 (Z: 2889-2992/10,2995/10,2997/10,3034-3082/10,3084-3113/10)
Zadání
 • pořízení změn schváleno usneseními ZHMP č. 20/11, 20/12, 20/13, 20/14, 20/15, 20/16,
  20/17, 20/18, 20/19, 20/20, 20/21 a 20/23
  ze dne 20. 10. 2016, č. 21/26 ze dne 25. 11. 2016, č. 21/28, č. 21/29, č. 21/30, č. 21/31 a č. 21/32 ze dne 15. 12. 2016, č. 23/16 ze dne 26. 1. 2017, č. 24/24 ze dne 23. 2. 2017 a č. 25/42 a č. 25/43 ze dne 30. 3. 2017
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny 10 od 9. 5. 2017 do 8. 6. 2017
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhu zadání změn vlny 10
 • Schválené zadání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2990/10, 2991/10, 2992/10, 2997/10, 3034/10, 3035/10, 3036/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3044/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3055/10, 3056/10, 3057/10, 3058/10, 3059/10, 3060/10, 3061/10, 3063/10, 3064/10, 3065/10, 3066/10,  3067/10, 3068/10, 3069/10, 3070/10, 3071/10, 3072/10, 3074/10, 3076/10, 3077/10, 3078/10, 3079/10, 3080/10, 3081/10, 3082/10, 3084/10, 3085/10, 3086/10, 3087/10, 3088/10, 3090/10, 3091/10, 3092/10, 3093/10, 3094/10, 3095/10, 3096/10, 3097/10, 3098/10, 3099/10, 3100/10, 3101/10, 3103/10, 3104/10, 3105/10, 3106/10, 3108/10, 3111/10, 3112/10 a 3113/10 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/17, 38/18, 38/96, 38/98, 38/99, 38/100, 38/101, 38/102, 38/103, 38/104, 38/105, 38/106 a 38/107 ze dne 14. 6. 2018 a č. 4/6 ze dne 28. 2. 2019.
 • Schválené zadání a následné pořizování zkráceným způsobem (§ 55a Stavebního zákona) změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 3110/10 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 8/11 ze dne 20. 6. 2019.
 • Neschválené zadání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2989/10, 2995/10, 3046/10, 3047/10, 3050/10, 3052/10, 3062/10, 3073/10, 3075/10, 3089/10 a 3109/10 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/17, 38/18, 38/97, 38/100, 38/101 a 38/104 ze dne 14. 6. 2018 a č. 39/94 ze dne 6. 9. 2018 a č. 4/6 ze dne 28. 2. 2019.
 • Přerušení pořizování změny vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 3102/10 a 3107/10 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/107 ze dne 14. 6. 2018 a č. 4/6 ze dne 28. 2. 2019.
 • Schválené zadání a následné pořizování zkráceným postupem (§55a Stavebního zákona) změny vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 3107/10 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 12/14 ze dne 12. 12. 2019
Návrh - společné jednání
 • Společné jednání dne 11.10.2019 a veřejné vystavení návrhů změn :  2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3061/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3072/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3087/10, 3090/10, 3091/10, 3092/10, 3094/10, 3097/10, 3099/10, 3100/10, 3103/10, 3112/10 , 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy od 25.9.2019 do 11.11.2019 včetně

Návrh

 • Pořízení změny Z 3104 zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 38/107 ze dne 14.6.2018.
Návrh – veřejné projednání
Změna 3083
Zadání
 • pořízení Z 3083/00 schváleno usnesením ZHMP č. 20/18 ze dne 20.10.2016
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny Z 3083/00 od 28.4.2017 do 29.5.2017
 • Schválené zadání změny Z 3083 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a schválení pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/19 ze dne 14. 6. 2018.
Změny 11 (Z: 3114-3124/11)
Zadání
 • pořízení změn schváleno usnesením ZHMP č. 29/52 ze dne 14.9.2017
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny 11 od 18.12.2017 do 17.1.2018
 • informativní seznam vyjádření uplatněných k zadání změn vlny 11
 • Schválené zadání změn vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123 a 3124 usnesením ZHMP č. 9/18 ze dne 19. 9. 2019.

Změny 12 (Z: 3126-3183/12)
Zadání
 • pořízení změn schváleno usneseními ZHMP č. 27/15 a č. 27/16 ze dne 25. 5. 2017 a usneseními ZHMP č. 30/74, č. 30/75, č. 30/76, č. 30/77, č. 30/78, č. 30/80, č. 30/81, č. 30/82, č. 30/83, č. 30/84, č. 30/85, č. 30/86, č. 30/87, č. 30/88, č. 30/89 a č. 30/90 ze dne 2. 11. 2017
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny 12 od 12.2.2018 do 14.3.2018
 • informativní seznam vyjádření uplatněných k zadání změn vlny 12

Schválené zadání změn vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 3127, 3129, 3130, 3131, 3133, 3134, 3137, 3140, 3141, 3144, 3145, 3146, 3147, 3149, 3152, 3154, 3155, 3157, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3165, 3166, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3178, 3180, 3181 a 3182 usneseními ZHMP č. 6/10 a č. 6/12 ze dne 25.4.2019 a změny č. 3151 usnesením ZHMP č. 9/19 ze dne 19.9.2019.

Schválené zadání a následné pořizování zkráceným způsobem (§ 55a Stavebního zákona) změn vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 3126, 3148, 3164, 3167 a 3183 usneseními ZHMP č. 6/10 a č. 6/11 ze dne 25.4.2019 a změny č. 3139 usnesením ZHMP č. 7/18 ze dne 23.5.2019 a změny č. 3158 usnesením ZHMP č. 9/20 ze dne 19.9.2019.

Neschválené zadání změn vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 3135, 3136, 3138, 3150, 3153, 3156, 3177 a 3179 usneseními ZHMP č. 6/10 a č. 6/12 ze dne 25.4.2019 a změny č. 3128 usnesením ZHMP č. 9/21 ze dne 19.9.2019 a změny č. 3143 usnesením ZHMP č. 16/9 ze dne 16.4.2020.

Přerušení pořizování změny vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 3142 usnesením ZHMP č. 13/9 ze dne 23.1.2020

Návrh - společné jednání
 • Společné jednání dne 10.3.2020 a veřejné vystavení návrhů změn :  Z 3129/12, Z 3130/12, Z 3134/12, Z 3137/12, Z 3140/12, Z 3141/12, Z 3144/12, Z 3145/12, Z 3146/12, Z 3147/12, Z 3149/12, Z 3154/12, Z 3155/12, Z 3157/12, Z 3159/12, Z 3160/12, Z 3161/12, Z 3162/12, Z 3163/12, Z 3165/12, Z 3166/12, Z 3171/12, Z 3172/12, Z 3173/12, Z 3174/12, Z 3178/12, Z 3180/12 a Z 3181/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy od 23.2.2020 do 9.4.2020 včetně
 • Systém  pro podporu územního plánování (vytvoření formuláře pro podání připomínky) naleznete zde: https://pup.praha.eu/?idKoloProjednani=2441
Návrh - společné jednání
 • Společné jednání dne 10.3.2020 a veřejné vystavení návrhů změny :  Z 3131/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy od 23.2.2020 do 9.4.2020 včetně
 • Systém  pro podporu územního plánování (vytvoření formuláře pro podání připomínky) naleznete zde: https://pup.praha.eu/?idKoloProjednani=2463
Návrh - společné jednání
 • Společné jednání dne 10.3.2020 a veřejné vystavení návrhů změny :  Z 3175/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy od 23.2.2020 do 9.4.2020 včetně
 • Systém  pro podporu územního plánování (vytvoření formuláře pro podání připomínky) naleznete zde: https://pup.praha.eu/?idKoloProjednani=2464
Návrh - veřejné projednání
Návrh - veřejné projednání
Změna 3125
Zadání
 • pořízení Z 3125/00 schváleno usnesením ZHMP č. 29/56 ze dne 14.9.2017
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny Z 3125/00 od 26. 3. 2018 do 25. 4. 2018
 • zadání změny Z 3125/00 bylo schváleno usnesením č.8/10 Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 20.6.2019
Změny 13 (Z: 3184, 3185)
Návrh
 • Pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 37/59 ze dne 17. 5. 2018
Změny 14 (Z: 3186-3211, 3213-3221)
Návrh
 • pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 38/108, 38/109, 38/110, 38/20, 38/111, 38/112, 38/113, 38/114, 38/115, 38/117, 38/118, 38/119, 38/120, 38/121 a 38/122 ze dne 14. 6. 2018
Návrh - veřejné projednání
 • vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3186/14, Z 3187/14, Z 3188/14, Z 3189/14, Z 3190/14, Z 3191/14, Z 3192/14, Z 3193/14, Z 3194/14, Z 3195/14, Z 3198/14, Z 3199/14, Z 3202/14, Z 3203/14, Z 3206/14, Z 3211/14, Z 3213/14, Z 3215/14, Z 3216/14, Z 3218/14 a Z 3219/14 ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 13.8.2019 do 19.9.2019
 • Opatření obecné povahy
Změny 15 (Z: 3223-3254/15)
Zadání
 • pořízení změn schváleno usneseními ZHMP č. 31/29 a č. 31/30 ze dne 30. 11. 2017, usnesením ZHMP č. 32/26 ze dne 14. 12. 2017, usnesením ZHMP č. 33/17 ze dne 25. 1. 2018 a usneseními ZHMP č. 38/20, č. 38/21, č. 38/95, č. 38/110, č. 38/111, č. 38/112, č. 38/113, č. 38/115, č. 38/117, č. 38/121 a č. 38/124 ze dne 14. 6. 2018

 • veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny 15 od 24. 9. 2018 do 24. 10. 2018

 • informativní seznam vyjádření uplatněných k zadání změn vlny 15

 • Schválené zadání změn vlny 15 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 3224, 3244, 3245, 3247, 3248, 3249, 3250, 3252 a 3253 usneseními ZHMP č. 10/17 a č. 10/18 ze dne 17. 10. 2019 a změny č. 3223, 3226 a 3239 usneseními ZHMP č. 12/15 a č. 12/16 ze dne 12. 12. 2019.

 • Schválené zadání a následné pořizování zkráceným způsobem (§55a Stavebního zákona) změn vlny 15 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 3228, 3230, 3232, 3233, 3234 a 3240 usneseními ZHMP č. 10/17 a č. 10/18 ze dne 17. 10. 2019.

Změny 16 (Z: 3255-3264/16)
Zadání
 • pořízení změn schváleno usneseními ZHMP č.  39/104, č. 39/108, č. 39/112, č. 39/113, č. 39/114,  č. 39/116 a č. 39/118 ze dne 6 . 9. 2018.

 • veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny 16 od 12.2. 2019 do 14.3.2019 včetně.

 • informativní seznam vyjádření uplatněných k zadání změn vlny 16

 • Schválené zadání změn vlny 16 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy č. 3255, 3256, 3258, 3259 a 3263 usnesením ZHMP č. 12/17 ze dne 12.12.2019 a změny č. 3257 usnesením 13/10 ze dne 23.1.2020.

 • Schválené zadání a následné pořizování zkráceným způsobem (§55a Stavebního zákona) změny vlny 16 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 3264 usnesením ZHMP č. 12/18 ze dne 12. 12. 2019.

 • Neschválené zadání změn vlny 16 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 3260 a 3262 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 13/11 ze dne 23.1.2020 a č.12/19 ze dne 12.12.2019

Změny 17 (Z: 3212, 3265 – 3280)
Návrh
 • pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 39/104, 39/105, 39/106, 39/107, 39/109, 39/110, 39/111, 39/115 a 39/117 ze dne 6.9.2018
Návrh - veřejné projednání
Změna 3222
Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 38/77 ze dne 14. 6. 2018
Návrh - veřejné projednání
Změny 18 (Z: 3281-3319)
Zadání
 • pořízení změn schváleno usneseními ZHMP č. 7/24 ze dne 23. 5. 2017 a 8/15 ze dne 20. 6. 2019.
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny 18 od 20. 8. 2019 do 19. 9. 2019
Změny 19 (Z: 3320-3363, 3365-3379)
Návrh
 • pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 7/25 ze dne 23. 5. 2019 a 8/15, 8/16 ze dne 20. 6. 2019.
Návrh - veřejné projednání
 • vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19,  Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19,  Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19,  Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 10. 2. 2020 do 18. 3. 2020
 • Opatření obecné povahy
Změna 3364
Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 8/16 ze dne 20. 6. 2019.
Návrh - veřejné projednání
Změny 20 (Z: 3380 - 3394)
Návrh
 • pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 9/31 ze dne 19. 9. 2019 a č. 13/16 ze dne 23. 1. 2020.
Změny 21 (Z: 3395-3397)
Zadání
 • pořízení změn schváleno usneseními ZHMP č. 9/23 a č. 9/27 ze dne 19. 9. 2019 a usnesením ZHMP č. 13/12 ze dne 23. 1. 2020.
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny 21 od 17. 2. 2020 do 18. 3. 2020
Změny 22 (Z: 3398 a 3402)
Návrh
 • Pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 9/22 ze dne 19. 9. 2019 a č. 12/22 ze dne 12. 12. 2019.
Změny 23 (Z: 3399 - 3401)
Návrh
 • Pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 9/24 a č. 9/25 ze dne 19. 9. 2019 a č. 13/13 ze dne 23. 1. 2020.
Změna 3403
Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 12/20  ze dne 12. 12. 2019.
Změny 24 (Z: 3404 - 3426)
Návrh
 • Pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 15/7 ze dne 19.3.2020
Změna 3427
Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 15/7 ze dne 19.3.2020.
Změna 3428
Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 15/7 ze dne 19.3.2020.
Změna 3429
Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 15/7 ze dne 19.3.2020.
Změna 3430
Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 15/7 ze dne 19.3.2020.
Změny 25 (Z: 3434 - 3458)
Návrh
 • Pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 16/10 ze dne 16.4.2020
Změny 26 (Z: 3459 – 3508)
Návrh
 • Pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 16/11 ze dne 16.4.2020
Změna 3431
Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 16/10 ze dne 16.4.2020

Změna 3432
Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 16/10 ze dne 16.4.2020

Změna 3433
Zadání
 • Pořízení Z 3433/00 schváleno usnesením ZHMP č. 13/17 ze dne 23.1.2020

 

Internetovou prezentaci územního plánu připravuje a za správnost informací zodpovídá Odbor územního rozvoje MHMP.