Archiv  postupu pořízení změn

Změna  Z0001/00
Změny 01
Změny 02
Změna Z0261 
Změny Z0151/02  a  Z0258/02 
Změny 03 
Změny 04 
Změna Z0760/00 
Změna Z0493/00 
Změna Z0500/00 
Změna Z0652/00 
Změna Z0950/00 
 
  DÍLČÍ ZRUŠENÍ ČÁSTÍ Úpn SÚ hl. m. Prahy
Zrušení částí ÚPn SÚ hl. m. Prahy (01) 
Zrušení částí ÚPn SÚ hl. m. Prahy (02) 
Zrušení částí ÚPn SÚ hl. m. Prahy (03)  
 
Změna Z0719/00 
Změna Z0720/00
Změna Z1015/00 
Změny 05 
Změna Z1525/00 
Změna Z1001/00
Změna Z1015/00 
Změna Z1524/00 
Změna Z1000/00
Změna Z1344/00 
Změna 1439/00
Změny 06
Změna 2000/00
Změny 07
Podněty na změny 08
Celoměstsky významné změny I
Celoměstsky významné změny II
Celoměstsky významné změny I+II
Změna 1733/00
Změna 2755/00
Změna 2833/00
Změna 2834/00
Celoměstsky významné změny III
Celoměstsky významné změny IV
Změna 2835/00
Změna 3016/00
Změna 2838/00
Změna 2832/00

Změna 2836/00

Změna 3364/00
Změny 16
Změna 2440/00
Změny 10
Změny 13