Na konferenci přednášel kromě primátora hl. m. Prahy ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení Josef Juránek, bezpečnostní poradci Andor Šándor a Jiří Šedivý a další účastníci cvičení.

„Nedávné cvičení možného výpadku elektrické energie vzbudilo obrovský zájem ze strany krajů. Proto jsem rád, že pan primátor pozval zástupce územní samosprávy na konferenci ke cvičení Blackout 2014. Na cvičení jsem spolu s příslušnými složkami integrovaného záchranného systému zjistili nedostatky ve vztahu s možným nebezpečím,“řekl ředitel Josef Juránek.

V závěrech cvičení Blackout bylo navrženo 32 doporučení ke zlepšení současného stavu, které Rada hl. m. Prahy uložila jednotlivým zástupcům Magistrátu hl. m. Prahy a složkám Integrovaného záchranného systému, a šest návrhů na zlepšení, která budou předložena Bezpečnostní radě státu.

Cvičení Blackout 2014 se uskutečnilo 26. února na podnět primátora Tomáše Hudečka a simulovalo rozsáhlý výpadek dodávek elektrického proudu na území hlavního města. Účastnily se ho orgány krizového řízení, bezpečnostní poradci, základní složky integrovaného systému, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, další vybrané organizace a zahraniční hosté.