Jméno Činnost Telefon E-mail
Mgr. Daniel Barták vedoucí oddělení krizového managementu  +420 236 00 2900  daniel.bartak@praha.eu
Ing. Vlastimil Březina operátor OS KŠ HMP +420 236 00 3506  vlastimil.brezina@praha.eu
Mgr. Silvie Cyrusová prevence chemických závažných havárií, vnější havarijní plány +420 236 00 2820  silvie.cyrusova@praha.eu
Mgr. Bohuslav Duba metodik OS KŠ HMP +420 236 00 3587  bohuslav.duba@praha.eu
Stanislav Dvořáček stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení +420 236 00 2822  stanislav.dvoracek@praha.eu
Ing. Rostislav Guth metodik krizové prevence, prevence závažných havárií, Vnější havarijní plány +420 236 00 2982  rostislav.guth@praha.eu
Naděžda Hájková požární ochrana, sbory dobrovolných hasičů +420 236 00 2862  nadezda.hajkova@praha.eu
Jiří Hovorka protipovodňová opatření - drobné vodní toky +420 236 00 3224  jiri.hovorka@praha.eu
Michaela Hošková sekretariát +420 236 00 2910  michaela.hoskova@praha.eu
Ing. Petr Janoušek operátor OS KŠ HMP +420 236 00 3506  petr.janousek@praha.eu
Mgr. Martin Klimakovský informační systém krizového řízení +420 236 00 2480  martin.klimakovsky@praha.eu
Mgr. Tomáš Krejčí operátor OS KŠ HMP +420 236 00 3506  tomas.krejci@praha.eu
Bc. Denisa Kroužková havarijní plánování +420 236 00 2874 denisa.krouzkova@praha.eu
Mgr. Zdeněk Kubiska operátor OS KŠ HMP +420 236 003 506 zdenek.kubiska@praha.eu
Bc. Jana Kuklová referentka protipovodňové ochrany +420 236 00 2950  jana.kuklova@praha.eu
Roman Máj operátor OS KŠ HMP, technika +420 236 00 2795 roman.maj@praha.eu
Ing. Mgr. Jana Malimánková krizové plánování, nouzové zásobování pitnou vodou  +420 236 00 2958  jana.malimankova@praha.eu
Naděžda Mašínová hospodářská opatření pro krizové stavy, IS KRIZKOM a ARGIS +420 236 00 3653  nadezda.masinova@praha.eu
Alena Molíková, magistr práva školská zařízení, IS SYPOS +420 236 00 2454  alena.molikova@praha.eu
Mgr. František Opočenský operátor OS KŠ HMP +420 236 00 3506  frantisek.opocensky@praha.eu
Ing. Miroslav Pfeiler krizové  a obranné plánování, HOPKS +420 236 00 2219  miroslav.pfeiler@praha.eu
Ing. Lenka Pivovarová metodička krizového plánování, krizové a havarijní plánování +420 236 00 2078  lenka.pivovarova@praha.eu
Ladislav Selichar obranné plánování +420 236 00 2872 ladislav.selichar@praha.eu
Vlasta Šafránková administrativa +420 236 00 3260 vlasta.safrankova@praha.eu
Ing. Klement Šajbidor úkrytový fond +420 236 00 4810 klement.sajbidor@praha.eu
JUDr. Markéta Štalmachová právnička +420 236 00 2131 marketa.stalmachova@praha.eu
Zdeňka Vacková sekretariát +420 236 00 2952 zdenka.vackova@praha.eu
Mgr. Petra Vítková bezpečnostní portál , stanoviska k ZBS +420 236 00 2832 petra.vitkova@praha.eu
Ing. Danuše Zíková ekonomka +420 236 00 2382 danuse.zikova@praha.eu
Martin Záruba referent OS KŠ HMP +420 236 00 3506 martin.zaruba@praha.eu