Hlavní město Praha zřídilo v roce 2020 funkci informačního ombudsmana, který sleduje řádné vyřizování žádostí o informace a poskytuje a sjednocuje výklad zákona při jejich poskytování a při řízeních o opravných prostředcích. Historicky prvním informačním ombudsmanem se stal Ing. Oldřich Kužílek, odborník v oblasti otevřenosti veřejné správy, na kterého se veřejnost může obracet.

 

Kontakt: Oldrich.Kuzilek@praha.eu