Otevřená data jsou dle § 3, odst. 11) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat.

Otevřená data jsou považována za informaci poskytnutou zveřejněním dle § 4b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pokud splňují podmínku zveřejnění v (alespoň jednom) otevřeném a strojově čitelném formátu.

Datové sady jsou k dispozici na portálu otevřených dat hl. m. Prahy zde.

Chybí Vám nějaká data?

V případě, že máte zájem o otevření některých dat, vyplňte, prosím, tento dotazník. Jedná se o sběrný formulář Ministerstva vnitra, ve kterém se shromažďují podněty směřující na všechny orgány veřejné moci v České republice. MHMP bude ve spolupráci s povinnými subjekty hl. m. Prahy podněty pravidelně vyhodnocovat.

Seznam podnětů si můžete prohlédnout zde.

Máte dotaz?

Pro komunikaci s veřejností byla zřízena e-mailová adresa opendata@praha.eu, na které nás můžete kontaktovat se svými dotazy a připomínkami k otevřeným datům hl. m. Prahy. Jednotlivé e-maily budou postupovány k vyřízení na příslušné povinné subjekty hl. m. Prahy.

Užitečné odkazy