Archiv oznámení 2019 – 31. 8. 2022

Vyhledávání poskytnutých informací

Celkový počet: 376
Na stránce:
DatumČíslo jednací poskytnuté informace - věcOdpověďPřílohy
09.05.2022 MHMP 815495/2022 - Reklamní zařízení odpověď
06.05.2022 MHMP 771633/2022 - Informace o odměňování zaměstnanců odboru DSC MHMP odpověď příloha č.1,
příloha č.2
06.05.2022 MHMP 784826/2022 - Zákaz vjezdu automobilů odpověď
05.05.2022 MHMP 781533/2022 - Kunsthalle_umístění klimatizační jednotky na střeše odpověď příloha č.1,
příloha č.2
05.05.2022 MHMP 782237/2022 - počet všech řešených případů za období 2020-2021 odpověď
05.05.2022 MHMP 782784/2022 - Poskytnutí odvolání č.j.MHMP 71526/2019 a podání 208683/2019 odpověď příloha č.1,
příloha č.2
05.05.2022 MHMP 774519/2022 - Přehled provozovatelů dle zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií odpověď příloha
05.05.2022 MHMP 771416/2022 - Znalecké posudky, objednávky k.ú. Staré Město odpověď příloha
03.05.2022 MHMP 758279/2022 - Doručování písemností v exekucích vedených ve prospěch DPP odpověď
03.05.2022 MHMP 726386/2022 - Financování dostavěného P+R objektu Praha Chlumecká odpověď
03.05.2022 MHMP 719144/2022 - Odpověď ke k.ú. Braník odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4,
příloha č.5,
příloha č.6,
příloha č.7,
příloha č.8,
příloha č.9,
příloha č.10
03.05.2022 MHMP 740924/2022 - Podpora Hnutí pro život odpověď
03.05.2022 MHMP 761588/2022 - Poskytnutí rozhodnutí STR MHMP č.j. 729691/2020 a č.j. MHMP 740109/2020 odpověď příloha
03.05.2022 MHMP 739328/2022 - zaměstnávání osob se zdravotním postižením odpověď příloha
02.05.2022 MHMP 742851/2022 - Odpověď ke k. ú. Bohnice odpověď
02.05.2022 MHMP 715722/2022 - Poskytnutí informací ohledně způsobu zpoplatnění ubytovací platformy Airbnb v Praze odpověď
01.05.2022 MHMP 724746/2022 - Poskytnutí rozhodnutí MHMP STR č.j.MHMP 874036/2013 odpověď příloha
29.04.2022 MHMP 728683/2022 - Diakonie ČCE-SKP v Praze grantová podpora odpověď příloha
29.04.2022 MHMP 722494/2022 - Elektrifikace linky č. 131 odpověď
29.04.2022 MHMP 721978/2022 - Stav rybníka Na Placinách odpověď
28.04.2022 MHMP 723303/2022 - Přestupkové řízení s FO nebo PO - poskytování psychoterapie bez oprávnění k poskytování zdravotních odpověď
28.04.2022 MHMP 717351/2022 - Pronájem kotviště na Rašínově nábřeží odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4,
příloha č.5
28.04.2022 MHMP 677694/2022 - Stavební záměr Byty Beranka odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4,
příloha č.5
27.04.2022 MHMP 720104/2022 - Mánesova_informace k řízení odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4,
příloha č.5,
příloha č.6,
příloha č.7,
příloha č.8
27.04.2022 MHMP 709042/2022 - Poskytnutí informací podle zák.č. 106/1999 Sb.- Farmářské trhy odpověď
26.04.2022 MHMP 714122/2022 - Nusle_odstranění/realizace staveb odpověď
25.04.2022 MHMP 699196/2022 - Analýza projektu Dostupné družstevní bydlení odpověď příloha
25.04.2022 MHMP 685740/2022 - Nezájem na dalším trvání pokračování nájemních vztahů odpověď příloha
25.04.2022 MHMP 702366/2022 - Odpověď k Metropolitnímu plánu - UZR odpověď
25.04.2022 MHMP 686486/2022 - Úřední korespondence HMP souvislosti s nařízením č. 20/2020 Sb., kterým se zakazuje reklama odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4
21.04.2022 MHMP 686435/2022 - Dotace pro subjekt LMB, s.r.o. odpověď
21.04.2022 MHMP 685685/2022 - Odpověď ke k.ú. Dejvice - UZR odpověď příloha č.1,
příloha č.2
21.04.2022 MHMP 700763/2022 - Odpověď - provádění plastik očních víček odpověď příloha
21.04.2022 MHMP 700637/2022 - Opatření vyžadující nouzový stav odpověď
20.04.2022 MHMP 676950/2022 - Poskytnutí informace o počtu uložených pokut - porušení zákona o regulaci reklamy. odpověď
20.04.2022 MHMP 678034/2022 - Zneužití práva na informace odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4,
příloha č.5
19.04.2022 MHMP 676890/2022 - informace k udělení oprávnění k provozování STK v k.ú.Slivenec odpověď
19.04.2022 MHMP 678708/2022 - Jednotkové nájemné pozemků 2018 - 2022 odpověď
14.04.2022 MHMP 675862/2022 - inf.k průběhu správního řízení odpověď
14.04.2022 MHMP 662330/2022 - Reklamní plocha odpověď
14.04.2022 MHMP 702475/2022 - Reklamní zařízení odpověď
14.04.2022 MHMP 660119/2022 - Rekonstrukce rybníku Na Placinách odpověď
13.04.2022 MHMP 643743/2022 - Odpověď ke stavební uzávěře pro trasu metra III.D odpověď
13.04.2022 MHMP 644645/2022 - Odpovědi na žádost dle zák.č.106/1999 - rozhodčí nálezy odpověď příloha
12.04.2022 MHMP 630287/2022 - Nusle_odstranění staveb odpověď příloha
12.04.2022 MHMP 611083/2022 - Záměr realizace projektu se zázemím pro školství U Vetrníku při ulici Ankarská odpověď příloha
11.04.2022 MHMP 627361/2022 - Žádost o hodnocení projektu odpověď
11.04.2022 MHMP 627448/2022 - Odpověď na žádost dle zák. 106/1999 Sb. - nález Rozhodčího soudu ve věci tunelu Blanka odpověď příloha
11.04.2022 MHMP 612050/2022 - Pražská energetika Holding odpověď
08.04.2022 MHMP 589160/2022 - Přeložka silnice č. I/12 v úseku Běchovice ? Úvaly odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4,
příloha č.5,
příloha č.6,
příloha č.7,
příloha č.8
Celkový počet: 376
Na stránce: