Archiv oznámení 2019 – 31. 8. 2022

Vyhledávání poskytnutých informací

Celkový počet: 376
Na stránce:
DatumČíslo jednací poskytnuté informace - věcOdpověďPřílohy
07.04.2022 MHMP 608327/2022 - Náklady na pronájem a úklid kanc. budov z let 2017-2021 odpověď příloha
07.04.2022 MHMP 610321/2022 - Navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele odpověď příloha č.1,
příloha č.2
07.04.2022 MHMP 612979/2022 - Odpověď ke k. ú. Slivenec odpověď
07.04.2022 MHMP 611621/2022 - odpověď na žádost dle zák.č. 106/1999 Sb. - St.č.45029 Průmyslový palác odpověď příloha
06.04.2022 MHMP 607080/2022 - Dotaz na stav řízení ve věci optření proti nečinnosti SÚ MČ Praha 12 odpověď
06.04.2022 MHMP 602856/2022 - NS NAP/83/01/026273/2016 - projekt Maršmeloun odpověď příloha
05.04.2022 MHMP 588610/2022 - Soudní spory - pozemky v k.ú. Smíchov odpověď
04.04.2022 MHMP 570819/2022 - granty v oblasti sportu 2010 - 2022 odpověď příloha
04.04.2022 MHMP 556672/2022 - Poskytnutí informace - Rozhodnutí MHMP (státní občanství ČR) odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4,
příloha č.5,
příloha č.6
01.04.2022 MHMP 540823/2022 - přijímací řízení do ZŠ odpověď
31.03.2022 MHMP 566217/2022 - Odstranění reklamní plochy z parc. č. 2160/274 k.ú. Stodůlky odpověď
31.03.2022 MHMP 566698/2022 - Stavební povolení pro reklamní zařízení na pozemcích v k.ú. Modřany odpověď
29.03.2022 MHMP 496827/2022 - Informace o zaměstnankyni MHMP odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4
29.03.2022 MHMP 521772/2022 - Odpověď ke k. ú.Sedlec odpověď
29.03.2022 MHMP 554004/2022 - Plán veřejného zadávání pro rok 2022 odpověď příloha
28.03.2022 MHMP 536780/2022 - Informace k usnesení č. U-VK-0138 odpověď
28.03.2022 MHMP 516085/2022 - Polyfunkční OBJEKT, Praha 3, Pitterova odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
25.03.2022 MHMP 518369/2022 - Finanční prostředky ve Sberbank odpověď
25.03.2022 MHMP 521475/2022 - Metodický pokyn pro umístění jurty odpověď
25.03.2022 MHMP 512072/2022 - Žádost o hodnocení projektu odpověď
25.03.2022 MHMP 512161/2022 - Žádost o hodnocení projektu odpověď
25.03.2022 MHMP 520396/2022 - Reklamní zařízení odpověď
25.03.2022 MHMP 513031/2022 - Zpevněná asfaltová plocha na pozemku parc. č. 1766/20 v k.ú. Hostivař odpověď
24.03.2022 MHMP 518293/2022 - Mobiliář Práčská - přístřešky odpověď
23.03.2022 MHMP 477676/2022 - Stanoviska k záměru pronájmu pozemků v k. ú. Kamýk odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4,
příloha č.5
22.03.2022 MHMP 502874/2022 - Malá Strana_rekonstrukce a dostavby odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4,
příloha č.5
22.03.2022 MHMP 499670/2022 - Přílohy k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2927 ze dne 29. 11. 2021 odpověď příloha č.1,
příloha č.2
21.03.2022 MHMP 499159/2022 - Charlese de Gaulla_etapizace rekonstrukčních prací odpověď
21.03.2022 MHMP 454668/2022 - NS NAP/58/02/010269/2007 odpověď příloha
21.03.2022 MHMP 505036/2022 - web "Vím, jak řídím." odpověď
21.03.2022 MHMP 482208/2022 - Záměr investora na pozemcích v k.ú. Jinonice odpověď
18.03.2022 MHMP 327121/2022 - Nadační fond POKORA. odpověď
18.03.2022 MHMP 481413/2022 - Odpověď ke k.ú. Braník odpověď
17.03.2022 MHMP 477685/2022 - Informace, zda MHMP STR rozhodoval o podjatosti starosty MČ Praha 6 odpověď příloha
17.03.2022 MHMP 470709/2022 - Jmenování ředitele ZOO Praha odpověď příloha
17.03.2022 MHMP 477279/2022 - Odkup pozemků pod komunikacemi pod Jižní a Štěrboholskou spojkou, Rozvadovskou spojkou a Cínoveckou odpověď příloha
17.03.2022 MHMP 454478/2022 - Smlouva na pozemky k.ú. Křeslice odpověď
16.03.2022 MHMP 451204/2022 - Podání týkající se nájemců na P11 a P14 odpověď
15.03.2022 MHMP 427175/2022 - Náklady na Portál Pražana odpověď příloha
15.03.2022 MHMP 461287/2022 - Poskytnutí informace ve věci "povolených shromáždění" odpověď
15.03.2022 MHMP 452443/2022 - Projekty pro Kolovraty a Lipany odpověď
15.03.2022 MHMP 438169/2022 - sdělení o poskytnutí inforamce odpověď
15.03.2022 MHMP 463119/2022 - Znalecký posudek k dohodě o odkupu pozemků odpověď
14.03.2022 MHMP 438368/2022 - Poskytnutí informace vztahující se k volbám do ZHMP v roce 2018 odpověď příloha
14.03.2022 MHMP 452210/2022 - Poskytnutí kopie rozhodnutí S-MHMP 1209939/2011/OST odpověď příloha
14.03.2022 MHMP 427798/2022 - Pozemek parc.č. 3168/90 v k.ú. Zbraslav - poskytnutí informace odpověď
14.03.2022 MHMP 453844/2022 - Průmyslový palác odpověď
14.03.2022 MHMP 428688/2022 - Vystoupení radní JUDr. Hany Kordové Marvanové v pořadu 168 hodin odpověď
10.03.2022 MHMP 428347/2022 - Poskytnutí informace ve věci úřední korespondece hl. m. Prahy a Úřadu na ochranu hosp. soutěže - šíř odpověď příloha
10.03.2022 MHMP 429375/2022 - Údržba zeleně v městské části Praha - Kolovraty odpověď
Celkový počet: 376
Na stránce: