Archiv oznámení 2019 – 31. 8. 2022

Vyhledávání poskytnutých informací

Celkový počet: 376
Na stránce:
DatumČíslo jednací poskytnuté informace - věcOdpověďPřílohy
09.03.2022 MHMP 426600/2022 - informace o společnosti Lancelin SE odpověď
09.03.2022 MHMP 385388/2022 - Poskytnutí informace týkající se regulace reklamy - provozování rozhlasového a televizního vysílání. odpověď
08.03.2022 MHMP 407262/2022 - Učiněné úkony ve smyslu usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2261 odpověď příloha
08.03.2022 MHMP 348908/2022 - Udělování pokut v roce 2021-archeologické nálezy a památky odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4,
příloha č.5,
příloha č.6,
příloha č.7,
příloha č.8,
příloha č.9
07.03.2022 MHMP 406212/2022 - Malá Strana_Klárov_umístění světelného neonu odpověď příloha č.1,
příloha č.2
04.03.2022 MHMP 385047/2022 - Žádost o hodnocení projektu odpověď
04.03.2022 MHMP 385102/2022 - Žádost o hodnocení projektu odpověď
04.03.2022 MHMP 385172/2022 - Žádost o hodnocení projektu odpověď
04.03.2022 MHMP 386523/2022 - Poskytnutí informace ve věci zahájení kontrol, uvalených sankcí, výzev při kontrolní činnosti. odpověď příloha
04.03.2022 MHMP 388501/2022 - Reklamní zařízení na pěší lávce před kominukaci Pod Krejcárkem - poskytnutí informace odpověď příloha
03.03.2022 MHMP 369022/2022 - Kontrolní činnost v oblasti sociální práce OSPOD odpověď
03.03.2022 MHMP 351009/2022 - Prodej či jiný druh převodu nemovitostí na Praze 8 odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4,
příloha č.5
03.03.2022 MHMP 384208/2022 - Reklama na Libeňském mostu, přemostění ul. Voctářova odpověď
02.03.2022 MHMP 368840/2022 - Zaslání kopií informačních dopisů v souvislosti s platností nařízení č. 26/2005 Sb.? odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4,
příloha č.5,
příloha č.6,
příloha č.7,
příloha č.8,
příloha č.9,
příloha č.10,
příloha č.11,
příloha č.12,
příloha č.13,
příloha č.14,
příloha č.15
01.03.2022 MHMP 363341/2022 - pravidla pro pořizování mobilních telefonů ředitelů ped.-psych. poraden odpověď
01.03.2022 MHMP 368508/2022 - Užívání pozemní komunikace na pozemcím v k.ú. Libeň odpověď
28.02.2022 MHMP 348046/2022 - Žádost o hodnocení projektu odpověď
28.02.2022 MHMP 349829/2022 - Odpověď k území MČ Praha 22 odpověď příloha
28.02.2022 MHMP 339125/2022 - Poskytnutí úřední korespondence HMP a ÚOHS odpověď příloha
28.02.2022 MHMP 350303/2022 - Povolení k provozování občerstvení na Praze 1 odpověď příloha
28.02.2022 MHMP 347856/2022 - Projekt Antigraffiti odpověď
24.02.2022 MHMP 348150/2022 - kolik bylo zahájeno vyvlastňovacích řízení 1.1.2019-31.1.2022 odpověď
24.02.2022 MHMP 345939/2022 - vydaná rozhodnutí a příkazy v agendě přestupků odpověď
24.02.2022 MHMP 347572/2022 - Zborovská_stavební práce odpověď příloha
23.02.2022 MHMP 338953/2022 - Kopie dopisů - změna územního plánu odpověď příloha
23.02.2022 MHMP 336167/2022 - Vlastnictví betonových dlaždic odpověď
22.02.2022 MHMP 323825/2022 - Žádost o hodnocení projektu odpověď
22.02.2022 MHMP 323845/2022 - Žádost o hodnocení projektu odpověď
22.02.2022 MHMP 321555/2022 - Odpověď ke k.ú. Smíchov -UZR odpověď příloha
22.02.2022 MHMP 323887/2022 - zamýšlená majatkoprávní transakce - k.ú. Libeň odpověď příloha
22.02.2022 MHMP 327941/2022 - Zařazení komunikace odpověď
21.02.2022 MHMP 321538/2022 - Finanční výdaje na soudní spor odpověď příloha č.1,
příloha č.2
21.02.2022 MHMP 320535/2022 - Panda velká odpověď
21.02.2022 MHMP 105579/2022 - Odpověď ke k.ú. Hloubětín odpověď
21.02.2022 MHMP 321108/2022 - Odpověď ke k. ú.Velká Chuchle odpověď příloha
21.02.2022 MHMP 299022/2022 - Odstranění přístřešků MHD - Červeňanského odpověď
18.02.2022 MHMP 230486/2022 - inf.k přezkumu rozh.a obnově řízení odpověď
17.02.2022 MHMP 299987/2022 - informace k vozidlu odpověď
17.02.2022 MHMP 300759/2022 - informace z registru vozidel odpověď příloha
17.02.2022 MHMP 300215/2022 - počet vydaných vadných rozhodnutí OPŘ za rok 2021 odpověď
16.02.2022 MHMP 291266/2022 - Informace o předání odvolání MČ P15 odpověď
16.02.2022 MHMP 294648/2022 - Kolikvydal STR MHMP rozhodnutí podle § 4a odst.1 liniového zákona odpověď
16.02.2022 MHMP 294291/2022 - Náplavka_barevnost,loga stánků_platný předpis odpověď
16.02.2022 MHMP 294659/2022 - Světelná signalizace Radlická odpověď
16.02.2022 MHMP 291162/2022 - Zápis z jednání výboru odpověď příloha
15.02.2022 MHMP 2087675/2021 - Objekty na Praze 1_stanoviska OPP odpověď příloha
15.02.2022 MHMP 275925/2022 - odpověď dle zák.č. 106/1999 Sb.-Dolní Chaloupky odpověď
14.02.2022 MHMP - 256510/2022 - Žádost o posudky hodnotitelů (Grantovou komisí) projektů odpověď
14.02.2022 MHMP - 256572/2022 - Žádost o posudky hodnotitelů (Grantovou komisí) projektů odpověď
14.02.2022 MHMP 278606/2022 - Uzavření smlouvy s AK odpověď
Celkový počet: 376
Na stránce: