Archiv oznámení 2019 – 31. 8. 2022

Vyhledávání poskytnutých informací

Celkový počet: 376
Na stránce:
DatumČíslo jednací poskytnuté informace - věcOdpověďPřílohy
14.02.2022 MHMP 245663/2022 - Nadační fonf Donio odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
14.02.2022 MHMP 232278/2022 - Očkovací centrum na Hlavním nádraží, Praha 1 - zák. č. 106/1999 Sb. odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4,
příloha č.5,
příloha č.6
11.02.2022 MHMP 256552/2022 - Informace,zda byla podána žaloba proti sp. zn. S-MHMP 517778/2021/STR odpověď
11.02.2022 MHMP 252490/2022 - Odpověď ke k.ú. Vysočany odpověď příloha
11.02.2022 MHMP 257512/2022 - Protokol k GP Metro I.D odpověď příloha
10.02.2022 MHMP 251950/2022 - Rekonstrukce Stoky D odpověď příloha
10.02.2022 MHMP 253957/2022 - schodiště v k. ú. Stodůlky odpověď
09.02.2022 MHMP 244520/2022 - Odpověď - zahájení řízení o přestupku odpověď
09.02.2022 MHMP 277577/2022 - Informace o platech vedoucích zaměstnanců MHMP odpověď příloha
09.02.2022 MHMP 243575/2022 - statistika návštěvnosti úřední desky odpověď
08.02.2022 MHMP 197695/2022 - Výsadba dřevin v Kolovratech odpověď
07.02.2022 MHMP 178035/2022 - Informace k Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2466 ze dne odpověď
07.02.2022 MHMP 198419/2022 - Kompletní znění textu emailu ze dne 5.12.2021 odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4,
příloha č.5
04.02.2022 MHMP 199928/2022 - Dotace - Program Čistá energie Praha odpověď
04.02.2022 MHMP 202463/2022 - Odpověď na žádost dle 106/1999-Radlická radiála-JZM Smíchov odpověď
03.02.2022 MHMP 172069/2022 - Odkup pozemků do majetku HMP odpověď
03.02.2022 MHMP 198069/2022 - Výstavba SSZ Praha 6 odpověď
02.02.2022 MHMP 187690/2022 - Historie vlastnictví nemovitostí na LV č. 1923 odpověď
02.02.2022 MHMP 190133/2022 - odpověď - uzavření čekáren odpověď
01.02.2022 MHMP - 181035/2022 - Žádost o posudky hodnotitelů (Grantovou komisí) projektů odpověď
01.02.2022 MHMP 181144/2022 - Žádost o posudky hodnotitelů (Grantovou komisí) projektů odpověď
31.01.2022 MHMP 167489/2022 - Odpověď na žádost-přeložka silnice Běchovice-Úvaly odpověď
31.01.2022 MHMP 144047/2022 - Plná moc ve věci tzv. plovoucí lavičky V.Havla odpověď
31.01.2022 MHMP 171233/2022 - Poskytnutí kopie rozhodnutí MHMP STR odpověď příloha
31.01.2022 MHMP 144350/2022 - Zaslání písemnosti pod č.j. MHMP 96886/2022 včetně 2 příloh odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4
31.01.2022 MHMP 145582/2022 - Zmenšování předzahrádek - Královská cesta, hradební korzo odpověď příloha č.1,
příloha č.2
28.01.2022 MHMP 152496/2022 - informace o bezúhonnosti zaměstnankyně MHMP odpověď
28.01.2022 MHMP 152799/2022 - Odpověď ke k.ú. Chodov odpověď příloha
28.01.2022 MHMP 155289/2022 - Zámek Petrovice odpověď
27.01.2022 MHMP 152664/2022 - MŠ Maxík_financování odpověď
27.01.2022 MHMP 147211/2022 - odpověď - vtah mezi MHMP a společností Pragomedika s.r.o. odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
27.01.2022 MHMP 152591/2022 - Poskytnutí informací k Zápisu z 1. dílčího přezkoumání hospodaření MČ Praha 6 za rok 2021 odpověď
26.01.2022 MHMP 136362/2022 - Informace k opatření proti nečinnosti ÚMČ Praha 12 odpověď
26.01.2022 MHMP 78229/2022 - Nemovitosti sloužící k bydlení ve vlastnictví HMP odpověď
25.01.2022 MHMP 9862/2022 - Přehled poskytnutých info v letech 2016-2020 odpověď
25.01.2022 MHMP 47559/2022 - Odpověď - majetkové vztahy mezi organizacemi MHP a pronajímateli nem. majetku (lůžková zařízení) odpověď
25.01.2022 MHMP 138211/2022 - Odpověď na žádost dle 106/1999 Dotazy na politickou činnost a odhad termínů odpověď
25.01.2022 MHMP 136777/2022 - Reklamní zařízení odpověď
25.01.2022 MHMP 106412/2022 - Sdělení informací k pozemkům v k. ú. Krč odpověď příloha č.1,
příloha č.2
25.01.2022 MHMP 108453/2022 - Víta Nejedlého_kopie stanovisek odpověď
25.01.2022 MHMP 136579/2022 - Výsledek objednávky OBJ/HOM/35/05/00007/2020 odpověď
24.01.2022 MHMP 98885/2022 - Odpověď ke k.ú. Křeslice odpověď příloha
21.01.2022 MHMP 58593/2022 - školské obvody ZŠ odpověď
19.01.2022 MHMP 47078/2022 - Informace o smluvních vztazích zaměstnance MHMP odpověď
19.01.2022 MHMP 96886/2022 - Zaslání sběrného archu spisu odpověď příloha č.1,
příloha č.2
18.01.2022 MHMP 79960/2022 - Žádost o posudky hodnotitelů (Grantovou komisí) projektů odpověď
18.01.2022 MHMP 82906/2022 - Odpověď ke k. ú. Hloubětín odpověď
18.01.2022 MHMP 86206/2022 - poskytnutí spisové dokumentace odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4,
příloha č.5
17.01.2022 MHMP 54746/2022 - Odpověď ke k.ú. Běchovice odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
17.01.2022 MHMP 59540/2022 - Odpověď ke k.ú. Dejvice odpověď příloha č.1,
příloha č.2
Celkový počet: 376
Na stránce: