Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Vyhledávání poskytnutých informací

Celkový počet: 191
Na stránce:
DatumČíslo jednací poskytnuté informace - věcOdpověďPřílohy
19.04.2021 MHMP 514291/2021 - Smlouvy na pronájem reklamních ploch odpověď příloha
15.04.2021 MHMP 491302/2021 - Kopie vydaných rozhodnutí vydaných STR MHMP v územním a stavebním řízení odpověď
14.04.2021 MHMP 471857/2021 - Analýza - odstraňování nepovolených reklamních poutačů z historického centra Prahy odpověď
14.04.2021 MHMP 480026/2021 - Mimořádné odměny členů Rady hl. m. Prahy odpověď
14.04.2021 MHMP 466923/2021 - Odpověď ke k.ú. Libeň odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
13.04.2021 MHMP 450980/2021 - Azylové domy pro rodinu a nezl. dítě odpověď
13.04.2021 MHMP 469835/2021 - Oznámení přestupků odpověď
13.04.2021 MHMP 479293/2021 - postup řešení jednotlivých kauz na odd.PŘ odpověď příloha č.1,
příloha č.2
13.04.2021 MHMP 457199/2021 - Pronájmy a zábory prostranství Stroměstské náměstí odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
12.04.2021 MHMP 454544/2021 - Smlouva uzavřená mezi hl. m. Prahou a TSK hl. m. Prahy odpověď
08.04.2021 MHMP 454449/2021 - Informace k územnímu rozhodnutí pro Obytný soubor k.ú. Uhříněves. odpověď příloha
08.04.2021 MHMP 392458/2021 - Informace ke kontrolám odpověď
08.04.2021 MHMP 440009/2021 - Informační příkazy odpověď
08.04.2021 MHMP 454604/2021 - Pracovní povinnost studentů odpověď
08.04.2021 MHMP 442593/2021 - Přeložení potrubí potoka do ulice Holubova odpověď
08.04.2021 MHMP 450880/2021 - Převod vlastnictví pozemků k.ú. Modřany odpověď
08.04.2021 MHMP 439341/2021 - Výdaje hl. m. Prahy odpověď
08.04.2021 MHMP 450938/2021 - Záměr - nebytový prostror Karlova 17 odpověď
07.04.2021 MHMP 449321/2021 - nostrifikace vzdělání držitelů mezinárodní ochrany odpověď
07.04.2021 MHMP 441531/2021 - Odstranění objektů z veřejných prostranství HMP odpověď
07.04.2021 MHMP 448473/2021 - Oprava mostu Horoměřická odpověď
07.04.2021 MHMP 439414/2021 - Reklamní panely na pozemku parc.č. 1271 k.ú. Běchovice odpověď příloha
07.04.2021 MHMP 430619/2021 - Tisk - nízkonákladová reklama odpověď příloha
07.04.2021 MHMP 429745/2021 - Zrušení recepce - Brunelova 961/14 odpověď
06.04.2021 MHMP 429697/2021 - Informace o poradcích primátora hl. m. Prahy odpověď
06.04.2021 MHMP 200869/2021 - Odpověď - očkovací látky odpověď
01.04.2021 MHMP 428395/2021 - odpověď Radlická radiála odpověď
01.04.2021 MHMP 424446/2021 - Poskytnutí informace - porušení regulace reklamy odpověď příloha č.1,
příloha č.2
01.04.2021 MHMP 405856/2021 - Převody obecního majetku odpověď
01.04.2021 MHMP 425402/2021 - Žádost podle z. č. 106/1999 Sb. - odpověď
31.03.2021 MHMP 387485/2021 - Odpověď na žádost o informace z Operačního programu Praha - Adaptabilita odpověď
31.03.2021 MHMP 422715/2021 - Počty a platy asistentů a poradců členů RHMP a předsedů výborů ZHMP odpověď
31.03.2021 MHMP 406013/2021 - Vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím odpověď
30.03.2021 MHMP 397439/2021 - NP v objektu V Pevnosti 16/2 odpověď
29.03.2021 MHMP 347103/2021 - Externí právní služby odpověď
26.03.2021 MHMP 397014/2021 - informace k nabytí právní moci u požadovaného příkazu odpověď
26.03.2021 MHMP 392475/2021 - Informace k odměňování ředitelů příspěvkových organizací spadajících pod odbory SOV, ZDR a SML odpověď
26.03.2021 MHMP 391654/2021 - Mariánský sloup odpověď příloha č.1,
příloha č.2
26.03.2021 MHMP 393403/2021 - Odpověď - nákup vakcín (očkování) odpověď
26.03.2021 MHMP 387743/2021 - Usnesení 24/22 odpověď
25.03.2021 MHMP 388490/2021 - Informace k porušení vládních nařízení v době pandemie odpověď
25.03.2021 MHMP 385734/2021 - Odpověď ke změně Z 3278/17 odpověď příloha
25.03.2021 MHMP 387835/2021 - Požadavek k elektronickému podání odpověď
24.03.2021 MHMP 372336/2021 - Nájemní smlouva - nebytový prostor Národní třída odpověď příloha
24.03.2021 MHMP 381775/2021 - Odpověď k AZUR6 odpověď
24.03.2021 MHMP 386251/2021 - Uložení pracovní povinnosti primátorem odpověď
23.03.2021 MHMP 379581/2021 - Odpověď ke k.ú. Nusle odpověď
23.03.2021 MHMP 381221/2021 - statistika přestupků v ul.Kovanecká leden 2021 odpověď
22.03.2021 MHMP 341453/2021 - Honitba Horní Počernice odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
22.03.2021 MHMP 359467/2021 - Informace k odvolacímu řízení odpověď
Celkový počet: 191
Na stránce: