Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Vyhledávání poskytnutých informací

Celkový počet: 222
Na stránce:
DatumČíslo jednací poskytnuté informace - věcOdpověďPřílohy
10.05.2021 MHMP 615136/2021 - kontroly v Mezinárodní konzervatoři Praha odpověď
10.05.2021 MHMP 642239/2021 - Reklamní zařízení na poz. Parc. č. 570/1 v k.ú. Velká Chuchle odpověď
07.05.2021 MHMP 624422/2021 - Smlouvy pro umístění velkoplošných reklamních nosičů na území HMP odpověď
06.05.2021 MHMP 641446/2021 - Informace o peněžních darech vyplacených zaměstnancům MHMP odpověď
06.05.2021 MHMP 591495/2021 - Parkoviště na pozemku parc.č. 767/1 k.ú. Karlín odpověď
04.05.2021 MHMP 598537/2021 – Demolice budovy č.p. 240, Nusle odpověď
04.05.2021 MHMP 592751/2021 - Odpověď k usedlosti Šatovka odpověď příloha
03.05.2021 MHMP 597917/2021 – Objekt č.p. 374 v k.ú. Vršovice, Praha 10 odpověď
03.05.2021 MHMP 26858/2021 - Odpověď k Metropolitnímu plánu odpověď
03.05.2021 MHMP 65368/2021 - Odpověď k záměru rekonstrukce hotelu InterContinental odpověď
03.05.2021 MHMP 215999/2021 - Odpověď ke změnám územního plánu odpověď
03.05.2021 MHMP 25194/2021 - Odpověď rekonstrukce komunikace Náchodská odpověď
29.04.2021 MHMP 585930/2021 - Informace k objektu Těšíkova 986 odpověď příloha
29.04.2021 MHMP 585716/2021 - Odpověď k "Nová alej Čakovice" odpověď příloha č.1,
příloha č.2
29.04.2021 MHMP 592244/2021 - Odstranění reklamního zařízení odpověď
29.04.2021 MHMP 584340/2021 - Podpora subjektům - COVID NÁJEM odpověď
29.04.2021 MHMP 562642/2021 - Realizace projektů k vyvlastnění odpověď
28.04.2021 MHMP 585171/2021 - Odpověď ke Klárov odpověď
27.04.2021 MHMP 572827/2021 - Odpověď ke k.ú. Troja "Zahrádky Šutka" odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
27.04.2021 MHMP 547447/2021 - Pronájmy pozemků k.ú. Vinohrady odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
26.04.2021 MHMP 563506/2021 - Poskytování právních služeb odpověď
26.04.2021 MHMP 546460/2021 - Poskytování právních služeb externích advokátních kanceláří odpověď
22.04.2021 MHMP 548576/2021 - stanovisko PČR odpověď příloha
22.04.2021 MHMP 526852/2021 - Žádosti o COVID NÁJEMNÉ odpověď
21.04.2021 MHMP 494692/2021 - Ulice Morušová odpověď
20.04.2021 MHMP 496111/2021 - Objekt č.p. 374/27 v k.ú. Vršovice odpověď
19.04.2021 MHMP 514291/2021 - Smlouvy na pronájem reklamních ploch odpověď příloha
15.04.2021 MHMP 491302/2021 - Kopie vydaných rozhodnutí vydaných STR MHMP v územním a stavebním řízení odpověď
15.04.2021 MHMP 406750/2021 - Staropramenná_kopie stanoviska OPP MHMP odpověď příloha
14.04.2021 MHMP 471857/2021 - Analýza - odstraňování nepovolených reklamních poutačů z historického centra Prahy odpověď
14.04.2021 MHMP 461755/2021 - Částečná odpověď - Metropolitní plán odpověď
14.04.2021 MHMP 480026/2021 - Mimořádné odměny členů Rady hl. m. Prahy odpověď
14.04.2021 MHMP 466923/2021 - Odpověď ke k.ú. Libeň odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
14.04.2021 MHMP 458546/2021 - Projekt ANTI-ANTICOMMUNISM odpověď
13.04.2021 MHMP 450980/2021 - Azylové domy pro rodinu a nezl. dítě odpověď
13.04.2021 MHMP 469835/2021 - Oznámení přestupků odpověď
13.04.2021 MHMP 479293/2021 - postup řešení jednotlivých kauz na odd.PŘ odpověď příloha č.1,
příloha č.2
13.04.2021 MHMP 457199/2021 - Pronájmy a zábory prostranství Stroměstské náměstí odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
13.04.2021 MHMP 464471/2021 - Vyřízení žádosti o poskytnutí informace - povolení změny příjmení odpověď
12.04.2021 MHMP 454544/2021 - Smlouva uzavřená mezi hl. m. Prahou a TSK hl. m. Prahy odpověď
08.04.2021 MHMP 454449/2021 - Informace k územnímu rozhodnutí pro Obytný soubor k.ú. Uhříněves. odpověď příloha
08.04.2021 MHMP 392458/2021 - Informace ke kontrolám odpověď
08.04.2021 MHMP 440009/2021 - Informační příkazy odpověď
08.04.2021 MHMP 449876/2021 - Odpověď k bytovému domu Imrychova odpověď příloha
08.04.2021 MHMP 454604/2021 - Pracovní povinnost studentů odpověď
08.04.2021 MHMP 442593/2021 - Přeložení potrubí potoka do ulice Holubova odpověď
08.04.2021 MHMP 450880/2021 - Převod vlastnictví pozemků k.ú. Modřany odpověď
08.04.2021 MHMP 439341/2021 - Výdaje hl. m. Prahy odpověď
08.04.2021 MHMP 450938/2021 - Záměr - nebytový prostror Karlova 17 odpověď
07.04.2021 MHMP 449321/2021 - nostrifikace vzdělání držitelů mezinárodní ochrany odpověď
Celkový počet: 222
Na stránce: