Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Vyhledávání poskytnutých informací

Celkový počet: 385
Na stránce:
DatumČíslo jednací poskytnuté informace - věcOdpověďPřílohy
24.09.2020 MHMP 1450291/2020 - Částky vyplacené hlavním městem Prahou společnosti AZIMUT CZ s.r.o. v letech 2018 - 2020 odpověď příloha
23.09.2020 MHMP 1452127/2020 - Informační systémy MHMP a jejich náklady odpověď
22.09.2020 MHMP 1441367/2020 - Odstranění reklamního zařízení odpověď
22.09.2020 MHMP 1433073/2020 - Veřejnoprávní správní akty vydané pro konkrétní pozemky v k.ú. Horní Měcholupy odpověď
21.09.2020 MHMP 1439922/2020 - Přechod pro chodce odpověď
21.09.2020 MHMP 1440540/2020 - Žádost podle z. č. 106/1999 Sb._fin. výpomoc MČ Praha 10 odpověď
16.09.2020 MHMP 1418434/2020 - Zahr. cesta primátora na Tchaj-wan odpověď příloha
15.09.2020 MHMP 1412671/2020 - Informace o výši odměn ředitelů odborů MHMP odpověď
14.09.2020 MHMP 1407722/2020 - Informace o počtu osob pracujících na pozici právník/právnička MHMP odpověď
11.09.2020 MHMP 1398630/2020 - poskytnutí informace odpověď
11.09.2020 MHMP 1397804/2020 - Úprava dopravního značení odpověď
10.09.2020 MHMP 1375506/2020 - dotace na výstavbu sportovní haly v Hloubětíně odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
10.09.2020 MHMP 1384511/2020 - Odpověď-Rozhodnutí Rozhodčího soudu odpověď příloha
10.09.2020 MHMP 1360949/2020 - Odpověď-st.č.41170 ZŠ Zličín-daňové doklady odpověď
10.09.2020 MHMP 1367107/2020 - Odpověď-znalecké posudky Pražský okruh 511 odpověď
09.09.2020 MHMP 1385899/2020 - Informace ve věci obytného souboru k.ú. Uhříněves odpověď
09.09.2020 MHMP 1383353/2020 - Kopie dokumentů související s certifikátem autorizovaného inspektora odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4,
příloha č.5
09.09.2020 MHMP 1384950/2020 - Perosnální záležitosti zaměstnanců MHMP odpověď
09.09.2020 MHMP 1392102/2020 - Umístění reklamního zařízení odpověď příloha
09.09.2020 MHMP 1385806/2020 - Umístění reklamního zařízení odpověď
08.09.2020 MHMP 1360493/2020 - Dokumentace k Terminálu Smíchovské nádraží odpověď
08.09.2020 MHMP 1375074/2020 - Odstranění reklamního zařízení odpověď
08.09.2020 MHMP 1384013/2020 - Personální záležitosti členů Rady hl. m. Prahy odpověď
08.09.2020 MHMP 1374764/2020 - Pozemnky odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4,
příloha č.5
07.09.2020 MHMP 1328374/2020 - Regulace hazardu na MČ Praha 4 odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4,
příloha č.5,
příloha č.6
06.09.2020 MHMP 1342635/2020 - Poskyt inf. o výši odměn zastupitelů odpověď
03.09.2020 MHMP 1360883/2020 - Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - spisový řád MHMP odpověď
02.09.2020 MHMP 1341665/2020 - Písemnosti k pozemkům v k.ú. Běchovice a informace k záměru úplatného převodu pozemku odpověď
01.09.2020 MHMP 1318320/2020 - Pracovní povinnost studentů v nouzovém stavu odpověď
01.09.2020 MHMP 1315026/2020 - Zrušené veřejné zakázky MHMP odpověď příloha
31.08.2020 MHMP 1328092/2020 - Adresář obecních úřadů, městysů a městských částí v územní působnosti MHMP odpověď
28.08.2020 MHMP 1315222/2020 - Odpověď na žádost o poskytnutí informace svěření pozemku parc.č. 4454/18 v k.ú. Horní Počernice odpověď příloha č.1,
příloha č.2
27.08.2020 MHMP 1314664/2020 - Reklamní zařízení odpověď
27.08.2020 MHMP 1316440/2020 - Umístění reklamního zařízení odpověď
26.08.2020 MHMP 1308591/2020 - Povolení stavby protipovodňové ochrany - 4679 Maniny odpověď
25.08.2020 MHMP 1297474/2020 - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. odpověď
24.08.2020 MHMP 1275199/2020 - Poskytnutí informace odpověď
24.08.2020 MHMP 1298766/2020 - Vinohrady_stavební činnost odpověď
21.08.2020 MHMP 1270148/2020 - Stanovisko ÚOOÚ zpracovoní biometrických údajů zachycených na MKS odpověď
20.08.2020 MHMP 1277155/2020 - složení konkurzní komise odpověď příloha
19.08.2020 MHMP 1235959/2020 - Koupaliště HMP odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
19.08.2020 MHMP 1271478/2020 - Podpora HMP odpověď
19.08.2020 MHMP 1271420/2020 - Umístění reklamního zařízení odpověď
18.08.2020 MHMP 1275866/2020 - Informace k Obytnému souboru, v k.ú. Uhříněves odpověď
18.08.2020 MHMP 1269992/2020 - Zařazení komunikace odpověď
13.08.2020 MHMP 1252434/2020 - Materiální a fin.pomoc MČ Uhřiněves odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4
13.08.2020 MHMP 1251300/2020 - NS na pronájem pozemků - veřejné prostranství, zeleň odpověď
12.08.2020 MHMP 1245208/2020 - Informace o platnosti rozhodnutí - Bytový dům v k.ú. Libuš odpověď
12.08.2020 MHMP 1245622/2020 - Užívání sportovního stadionu odpověď
10.08.2020 MHMP 1221005/2020 - výkaz účasti na ZHMP odpověď příloha č.1,
příloha č.2
Celkový počet: 385
Na stránce: