Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Vyhledávání poskytnutých informací

Celkový počet: 382
Na stránce:
DatumČíslo jednací poskytnuté informace - věcOdpověďPřílohy
25.06.2020 MHMP 988869/2020 - Pozemek parc.č. 2123/9 k.ú. Košíře odpověď
25.06.2020 MHMP 940933/2020 - Pronájem části pozemku parc. č. 310/147 v k.ú. Michle odpověď
24.06.2020 MHMP 983135/2020 - Odpověď ke konceptu ÚP 2009 - Lipence odpověď příloha
24.06.2020 MHMP 982626/2020 - Smlouvy ve věci public relations za roky 2010, 2011 a 2012 odpověď
23.06.2020 MHMP 919262/2020 - Poskytování právní pomoci odpověď
23.06.2020 MHMP 916896/2020 - Reklamní zařízení odpověď
23.06.2020 MHMP 916896/2020 - Umístění reklamy odpověď
22.06.2020 MHMP 933306/2020 - Informace k vymáhání škod ve věci dvou uložených pokut odpověď
22.06.2020 MHMP 980235/2020 - informace týkající se pracovní smlouvy zaměstnance MHMP odpověď
19.06.2020 MHMP 938559/2020 - Hodnocení grantových žádostí odpověď
19.06.2020 MHMP 948615/2020 - Komunikace Pod Krejcárkem odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
19.06.2020 MHMP 940308/2020 - Odpověď na žádost o info. ve věci nakládání s objektem občanské vybavenosti čp. 986 v k.ú. Kamýk odpověď
19.06.2020 MHMP 931946/2020 - Poplatek za komunální odpad odpověď příloha
18.06.2020 MHMP 881895/2020 - Poskytnutí informací podle z. č. 106/1999 Sb. - hlasování pro dotaci městské společnosti ICP odpověď
17.06.2020 MHMP 933459/2020 - Komunikace Ostrovského odpověď
17.06.2020 MHMP 930344/2020 - Reklamní zařízení odpověď
17.06.2020 MHMP 930446/2020 - Reklamní zařízení odpověď
16.06.2020 MHMP 920566/2020 - částky uhrazené za právní služby od roku 2016 odpověď
16.06.2020 MHMP 919873/2020 - Komunikace NN 4650 odpověď
15.06.2020 MHMP 914016/2020 - Informace o rozhodnutí ke stavbě v k.ú. Písnice odpověď
15.06.2020 MHMP 917629/2020 - počet přestupků k vozidlu odpověď
15.06.2020 MHMP 917157/2020 - počet přestupků k vozidlu odpověď
15.06.2020 MHMP 899939/2020 - Poskytnutí informace na žádost dle z. č. 106/1999 Sb. - smlouvy, rozhodnutí, plnění odpověď příloha č.1,
příloha č.2
15.06.2020 MHMP 882147/2020 - Poskytnutí informace podle z. 106/1999 Sb. - užívání čárových kódů na MHMP odpověď
11.06.2020 MHMP 889009/2020 - Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněn odpověď
11.06.2020 MHMP 881228/2020 - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.- projednání klamavé reklamy odpověď
11.06.2020 MHMP 883422/2020 - Škodné události 2017 - 2019 odpověď příloha
11.06.2020 MHMP 892347/2020 - Vjezd TKB odpověď
11.06.2020 MHMP 883070/2020 - Žádost o kopii dopisu odpověď
11.06.2020 MHMP 882549/2020 - Žádost ve věci platnosti vyjádření BD Zelený Kamýk - info dle z. č. 106/1999 Sb. odpověď
10.06.2020 MHMP 869749/2020 - k.ú. Michle odpověď příloha č.1,
příloha č.2
10.06.2020 MHMP 826488/2020 - Kopie rozhodnutí, povolení, stanovisek vydaných pro společnost Kamenolomy ČR, s.r.o. odpověď
10.06.2020 MHMP 880818/2020 - Kubistický kiosek odpověď
10.06.2020 MHMP 867615/2020 - Právní vztahy mezi vlastníky odpověď
10.06.2020 MHMP 867539/2020 - Právní vztahy mezi vlastníky budov a pozemků odpověď
10.06.2020 MHMP 871962/2020 - Vlastnictví tram. trati na poz. parc. č. 2168/34,36 a 2172/11 v k.ú. Žižkov odpověď
09.06.2020 MHMP 871278/2020 - Komunikace Konvalinková odpověď
09.06.2020 MHMP 871980/2020 - úřední doba odpověď
08.06.2020 MHMP 845688/2020 - Přibírání znalců hlavním městem Prahou odpověď
08.06.2020 MHMP 796800/2020 - Vytříděný plastový odpad odpověď
05.06.2020 MHMP 798908/2020 - Přerozdělení osobních ochranných pomůcek (OOP), mezi jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb a přehled rozdělení - odbornost 925 odpověď
04.06.2020 MHMP 817006/2020 - poskytnutí informace odpověď
04.06.2020 MHMP 837487/2020 - Využívání vodní plochy Džbán odpověď příloha
03.06.2020 MHMP 826683/2020 - Dohodovací řízení k návrhu Metropolitního plánu odpověď
02.06.2020 MHMP 768606/2020 - NS o pronájmu pozemku parc.č. 2513/3 v k.ú. Dejvice odpověď příloha
02.06.2020 MHMP 815630/2020 - Odpověď ke k. ú. Nebušice odpověď
02.06.2020 MHMP 816453/2020 - Procesní audit na Magistrátu hl. m. Prahy odpověď
02.06.2020 MHMP 814313/2020 - Využití pozemku parc.č. 415 k.ú. Kobylisy odpověď
29.05.2020 MHMP 768776/2020 - Informace ke smlouvě - nebyt. prostor odpověď
28.05.2020 MHMP 770004/2020 - Informace ke korespondenci odpověď příloha
Celkový počet: 382
Na stránce: