Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Vyhledávání poskytnutých informací

Celkový počet: 222
Na stránce:
DatumČíslo jednací poskytnuté informace - věcOdpověďPřílohy
08.03.2021 MHMP 293821/2021 - Žádosti o snížení nebo prominutí nájemného za prostory pronajímané k podnikání odpověď
08.03.2021 MHMP 290107/2021 - Záměr HOM prodat pozemek k.ú. Karlín odpověď příloha
04.03.2021 MHMP 289359/2021 - infomace týkající se soudního sporu odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
04.03.2021 MHMP 288558/2021 - Informace k nečerpání dotací společnostmi holdingu Agrofert odpověď
04.03.2021 MHMP 289212/2021 - Informace ve věci zaslání rozhodnutí MHMP STR dle soupisu odpověď
04.03.2021 MHMP 290393/2021 - Poskytnutí informací o probíhajících správních řízeních v k.ú. Košíře odpověď
04.03.2021 MHMP 287634/2021 - Poskytnutí smlouvy na pronájem pozemků v k.ú. Vinohrady odpověď příloha
03.03.2021 MHMP 286125/2021 - MO Myslbekova - Pelc Tyrolka odpověď příloha
03.03.2021 MHMP 286908/2021 - Poskytnutí informace: využití areálu vozovny Orionka odpověď
02.03.2021 MHMP 287726/2021 - Informace o odměnách zaměstnanců MHMP odpověď
02.03.2021 MHMP 266445/2021 - Odpověď ke k.ú. Stodůlky odpověď
02.03.2021 MHMP 265974/2021 - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,v platném znění odpověď příloha
01.03.2021 MHMP 282608/2021 - informace k příkazu a pokutě u daného vozidla odpověď
01.03.2021 MHMP 263262/2021 - Informaci ve věci předkladu 2 odvolání proti rozhodnutí SÚ ÚMČ Praha 5 odpověď
01.03.2021 MHMP 263305/2021 - Odpověď ke k.ú. Ruzyně odpověď příloha
26.02.2021 MHMP 242366/2021 - Užívání veřejnýcvh prostranství na Královské cestě odpověď
25.02.2021 MHMP 262448/2021 - informace ke spisové dokumentaci odpověď
25.02.2021 MHMP 261899/2021 - počet zdokumentovaných přestupků k určitému voz. odpověď
25.02.2021 MHMP 261479/2021 - Reklamní zařízení odpověď
25.02.2021 MHMP 262958/2021 - sdělení zpúsobu vyřízení přestupku ze dne 18.7.2019 odpověď
23.02.2021 MHMP 244195/2021 - počet projednaných přestupků za rok 2019 a 2020 odpověď
23.02.2021 MHMP 244540/2021 - Pražský inovační institut odpověď
23.02.2021 MHMP 221215/2021 - Úhrada - bezdůvodné obohocení odpověď
23.02.2021 MHMP 222224/2021 - způsob vyřešení přestupků po podané stížnosti odpověď příloha
22.02.2021 MHMP 199208/2021 - Evidence pozemků odpověď příloha
22.02.2021 MHMP 222646/2021 - Informace o vřejných zakázkách odpověď
19.02.2021 MHMP 223642/2021 - Konstrukce ul. Liberecká odpověď
19.02.2021 MHMP 226020/2021 - Úklid chodníků a parkovišť ve vlastnictví HMP odpověď
18.02.2021 MHMP 220912/2021 - Prodej, směna pozemků v k.ú. Kamýk odpověď příloha
17.02.2021 MHMP 215073/2021 - Odtah autovraků odpověď
16.02.2021 MHMP 205034/2021 - Evidence podání týkající se pozemků v k.ú. Hlubočepy odpověď
16.02.2021 MHMP 186234/2021 - Odpověď ke k.ú. Hlubočepy odpověď příloha
16.02.2021 MHMP 186500/2021 - Odpověď ke k.ú. Michle odpověď příloha
16.02.2021 MHMP 201072/2021 - Odpověď ohledně zástavby nám. Milloše Formana odpověď příloha
16.02.2021 MHMP 205009/2021 - Poskytnutí informace: využití areálu vozovny Orionka odpověď
16.02.2021 MHMP 201115/2021 - Umístění reklamního zařízení odpověď
15.02.2021 MHMP 188147/2021 - Komunikace přes pozemky k.ú. Libeň odpověď
15.02.2021 MHMP 199010/2021 - Poradci primátora odpověď příloha
15.02.2021 MHMP 177250/2021 - Rozhodnutí o poskytování sociálních služeb odpověď
15.02.2021 MHMP 152522/2021 - Smlouva MHMP - TSK a.s. odpověď
11.02.2021 MHMP 185951/2021 - Odpověď na žádost o poskytnutí informace Zkušebna Krenovka odpověď
11.02.2021 MHMP 214685/2021 - Odtah autovraků odpověď
10.02.2021 MHMP 170343/2021 - Dotaz na externího pracovníka odpověď příloha č.1,
příloha č.2
10.02.2021 MHMP 179133/2021 - Informace - proč byl zaslán spis na MMR a proč nebylo zahájeno řízení o odstranění stavby odpověď
10.02.2021 MHMP 145785/2021 - nakládání MČ Praha 6 s pozemky parc.č. 1629/1,1629/2 v k.ú. Bubeneč odpověď
10.02.2021 MHMP 178146/2021 - počet odeslaných a zahájených SŘ o přestupcích v ul.Místecká, P-9 odpověď
10.02.2021 MHMP 176261/2021 - Poskytnutí informací k budování napájecí soustavy pro elektromobily v Praze odpověď
10.02.2021 MHMP 176789/2021 - Poskytnutí informací k vyřízení žádosti od Policie ČR odpověď
09.02.2021 MHMP 130854/2021 - Informace o vzdělání zaměstnance MHMP odpověď
09.02.2021 MHMP 170770/2021 - Pokuty v roce 2020-archeologické nálezy a památky odpověď
Celkový počet: 222
Na stránce: