Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Vyhledávání poskytnutých informací

Celkový počet: 382
Na stránce:
DatumČíslo jednací poskytnuté informace - věcOdpověďPřílohy
27.05.2020 MHMP 779912/2020 - Informace k územnímu rozhodnutí - Obytný soubor na Praze 22 odpověď
27.05.2020 MHMP 739383/2020 - personální záležitosti zaměstnanců zařazených do SE 5 MHMP odpověď
26.05.2020 MHMP 768270/2020 - Vodovod a kanalizace - k.ú. Újezd nad Lesy odpověď
25.05.2020 MHMP 734600/2020 - Nákup respirátorů pro HMP odpověď
25.05.2020 MHMP 736032/2020 - Pozemek 400/1 k.ú. Malešice odpověď
25.05.2020 MHMP 739069/2020 - Spor o pozemek parc. č. 1608/12 k.ú. Újezd nad Lesy odpověď příloha
21.05.2020 MHMP 806979/2020 - Poradci členů Rady hl. m. Prahy odpověď příloha
21.05.2020 MHMP 816515/2020 - statistika zahájených řízení v RV vyřazení vozidel za rok 2019 odpověď
20.05.2020 MHMP 720546/2020 - Program COVID Praha odpověď
20.05.2020 MHMP 729204/2020 - Provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví HMP odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
20.05.2020 MHMP 721332/2020 - Umístění stožárů s vlajkami odpověď
20.05.2020 MHMP 722716/2020 - Zdravotnický materiál z Turecka (COVID 19) odpověď
18.05.2020 MHMP 693116/2020 - Efektivní zabezpečení služeb odpověď příloha
18.05.2020 MHMP 702704/2020 - LED reklamní obrazovky - Nuselský most odpověď
18.05.2020 MHMP 707250/2020 - Pozemky v k.ú. Kamýk odpověď
18.05.2020 MHMP 643850/2020 - rekonstrukce v objektu VOŠ uměleckoprůmyslová a SUŠ Praha 3 odpověď
18.05.2020 MHMP 716680/2020 - Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb._dotace pro MČ Praha-Libuš odpověď
14.05.2020 MHMP 694320/2020 - Nezákoné užívání vodovodu a kanalizace odpověď
13.05.2020 MHMP 691776/2020 - Program COVID Praha odpověď
13.05.2020 MHMP 505193/2020 - Technická studie Jinonic a Butovic odpověď
13.05.2020 MHMP 677895/2020 - Výběrové řízení - Novákových odpověď příloha
12.05.2020 MHMP 660082/2020 - Dopravní značení Opatovská odpověď
12.05.2020 MHMP 682507/2020 - existuje-neaut-konv odpověď příloha
11.05.2020 MHMP 659729/2020 - Informace o zaměstnancích vykonávajících home office odpověď
11.05.2020 MHMP 660112/2020 - porušování povinností úředníků MHMP odpověď
06.05.2020 MHMP 653443/2020 - Informace o obytném souboru na Praze 22 odpověď příloha
06.05.2020 MHMP 650635/2020 - Pod Bruskou_umělecká díla odpověď
05.05.2020 MHMP 644447/2020 - Dotaz na poskytnutí dotace odpověď
30.04.2020 MHMP 620538/2020 - Management plán UNESCO_leden 2020 odpověď
30.04.2020 MHMP 621696/2020 - podněty k regulaci reklamy odpověď příloha č.1,
příloha č.2
29.04.2020 MHMP 613654/2020 - Českoslovanská akademie obchodní - finanční prostředky na platy učitelů odpověď příloha
29.04.2020 MHMP 602743/2020 - Nové Město_okna odpověď
29.04.2020 MHMP 617797/2020 - Odstranění reklamního zařízení odpověď
29.04.2020 MHMP 617668/2020 - sdělení výše nákladů advokátovi odpověď
28.04.2020 MHMP 617063/2020 - Dotaz týkající se programu COVID Praha odpověď
28.04.2020 MHMP 609600/2020 - finanční prostředky na platy učitelů Českoslovanské akademie obchodní odpověď příloha
27.04.2020 MHMP 607782/2020 - Umělecké dílo na Malé Straně odpověď
27.04.2020 MHMP 601717/2020 - Ustanovování procesního opatrovníka Magistrátem hl. m. Prahy odpověď
24.04.2020 MHMP 602274/2020 - informace k písemnosti odpověď
23.04.2020 MHMP 588392/2020 - Pozemek parc.č. 1015/54 v k.ú. Klánovice odpověď příloha č.1,
příloha č.2
20.04.2020 MHMP 569131/2020 - MO Myslbekova - Pelc Tyrolka odpověď
20.04.2020 MHMP 561637/2020 - Stanovisko ke změně Z 3409 odpověď příloha č.1,
příloha č.2
17.04.2020 MHMP 560035/2020 - Kvalifikace oprávněné úřední osoby odpověď
17.04.2020 MHMP 559249/2020 - Nádraží Vyšehrad odpověď
15.04.2020 MHMP 512291/2020 - Odměny pro zaměstnance školy ČAO Resslova odpověď
14.04.2020 MHMP 533389/2020 - Karlín přeložka inž. sítí - žádost o informaci odpověď
14.04.2020 MHMP 533560/2020 - Karlín přeložky inž. sítí - informace odpověď
08.04.2020 MHMP 510346/2020 - Informace, zda byla postoupena stížnost z MČ Prahy 1 odpověď
07.04.2020 MHMP 505383/2020 - Informace o vydaných rozhodnutích MHMP STR dle zák. 183/2006 Sb. odpověď
07.04.2020 MHMP 504510/2020 - Reprezentační fond primátora odpověď
Celkový počet: 382
Na stránce: