Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Vyhledávání poskytnutých informací

Celkový počet: 281
Na stránce:
DatumČíslo jednací poskytnuté informace - věcOdpověďPřílohy
10.02.2021 MHMP 176261/2021 - Poskytnutí informací k budování napájecí soustavy pro elektromobily v Praze odpověď
10.02.2021 MHMP 176789/2021 - Poskytnutí informací k vyřízení žádosti od Policie ČR odpověď
09.02.2021 MHMP 130854/2021 - Informace o vzdělání zaměstnance MHMP odpověď
09.02.2021 MHMP 170770/2021 - Pokuty v roce 2020-archeologické nálezy a památky odpověď
05.02.2021 MHMP 120641/2021 - Nebytový prostor Karlova 17 odpověď příloha č.1,
příloha č.2
05.02.2021 MHMP 153124/2021 - Rekonstrukce bytů odpověď
04.02.2021 MHMP 99995/2021 - MEZIPROSTOR - hodnocení grantové komise odpověď
04.02.2021 MHMP 151200/2021 - Rajmonova-Bělohorská smlouvy odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4,
příloha č.5,
příloha č.6,
příloha č.7,
příloha č.8,
příloha č.9,
příloha č.10,
příloha č.11,
příloha č.12,
příloha č.13,
příloha č.14,
příloha č.15,
příloha č.16,
příloha č.17,
příloha č.18,
příloha č.19
04.02.2021 MHMP 129506/2021 - Smíchovská náplavka odpověď příloha
04.02.2021 MHMP 151679/2021 - Vltava pro lidi, informační tabule odpověď
03.02.2021 MHMP 145329/2021 - Informace k obytnému souboru na Praze 22 odpověď
03.02.2021 MHMP 143754/2021 - Seznam uvolněných členů ZHMP odpověď
03.02.2021 MHMP 138148/2021 - Zrušení stanovišť sběrných nádob odpověď příloha
02.02.2021 MHMP 135889/2021 - Odpověď na žádost o informace z.č. 106/1999 Sb. odpověď
02.02.2021 MHMP 131705/2021 - Odpovědnost za vedení řízení S-MHMP 522553/2019 odpověď
02.02.2021 MHMP 131502/2021 - počet pokut odpověď
01.02.2021 MHMP 93959/2021 - Doprovodná informace k přestupkům odpověď
01.02.2021 MHMP 133384/2021 - objekt Na Poříčí odpověď příloha
28.01.2021 MHMP 121325/2021 - Doplňková informace odpověď
28.01.2021 MHMP 109932/2021 - Informace k řízení vedenému pod S-MHMP 522553/2019 odpověď
28.01.2021 MHMP 83816/2021 - Odpověď k pozemku parc. č. 182 k.ú. Libeň odpověď
28.01.2021 MHMP 96210/2021 - Odpověď ve věci prodeje pozemků v k.ú. Bubeneč odpověď příloha
28.01.2021 MHMP 119662/2021 - Smlouvy na reklamy na VO odpověď příloha č.1,
příloha č.2
28.01.2021 MHMP 100902/2021 - Vyhrazené jízdní pruhy odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
26.01.2021 MHMP 85552/2021 - Zákonodárná iniciativa kraje odpověď
25.01.2021 MHMP 43001/2021 - Doprovodná informace odpověď
25.01.2021 MHMP 95720/2021 - Doprovodná informace odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4
25.01.2021 MHMP 94597/2021 - Odpověď k přezkumnému řízení odpověď
25.01.2021 MHMP 95381/2021 - Odpověď ke k. ú. Staré Město odpověď příloha
25.01.2021 MHMP 95000/2021 - počet spáchaných přestupků odpověď
25.01.2021 MHMP 95083/2021 - způsob vyřešení přestupků ze dne 1.8.2019 odpověď
22.01.2021 MHMP 85428/2021 - Informace k požadovaným rozhodnutím o odvolání odpověď
22.01.2021 MHMP 70676/2021 - Náhradní rodinná péče - statistická data odpověď
22.01.2021 MHMP 88531/2021 - Nájem bytu a vstup hl. m. Prahy do BD odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4,
příloha č.5,
příloha č.6,
příloha č.7,
příloha č.8,
příloha č.9,
příloha č.10,
příloha č.11,
příloha č.12,
příloha č.13
22.01.2021 MHMP 87444/2021 - Odstranění reklamního zařízení odpověď
22.01.2021 MHMP 85188/2021 - Žádosti o informace podané před 01.07.2019 a v současné době stále vyřizované odpověď
21.01.2021 MHMP 69780/2021 - Informace o odměnách přiznaných úředníkům MHMP odpověď
21.01.2021 MHMP 83296/2021 - Sdělení, na který SÚ bylo delegováno řízení. odpověď
20.01.2021 MHMP 69806/2021 - Vnitřní předpisy MHMP a přehled finančních příjmů z uložených sankcí odpověď
19.01.2021 MHMP 71411/2021 - hotel InterContinental odpověď příloha
19.01.2021 MHMP 63637/2021 - Informace k úkonu městské policie odpověď
19.01.2021 MHMP 53433/2021 - průměrná výše mimořádných odměn ředitelů SŠ odpověď
18.01.2021 MHMP 64241/2021 - Informace k nájemní smlouvě odpověď
18.01.2021 MHMP 47201/2021 - Informace o odměňování členů výborů ZHMP odpověď
18.01.2021 MHMP 56678/2021 - Integrační centrum Praha o.p.s. odpověď
18.01.2021 MHMP 51939/2021 - komunikace v k. ú. Libeň parc.č. 13/83 a parc.č. 13 odpověď
18.01.2021 MHMP 64890/2021 - Kopie rozhodnutí o umístění staveb za období 1.10.2020 do 31.12.2020 odpověď
18.01.2021 MHMP 124426/2021 - Odpověď k rekonstrukci hotelu InterContinental odpověď
18.01.2021 MHMP 48463/2021 - Pozemky k.ú. Vysočany odpověď
15.01.2021 MHMP 56910/2021 - Hotel InterContinental odpověď příloha
Celkový počet: 281
Na stránce: