Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Vyhledávání poskytnutých informací

Celkový počet: 385
Na stránce:
DatumČíslo jednací poskytnuté informace - věcOdpověďPřílohy
08.04.2020 MHMP 510346/2020 - Informace, zda byla postoupena stížnost z MČ Prahy 1 odpověď
07.04.2020 MHMP 505383/2020 - Informace o vydaných rozhodnutích MHMP STR dle zák. 183/2006 Sb. odpověď
07.04.2020 MHMP 504510/2020 - Reprezentační fond primátora odpověď
01.04.2020 MHMP 494884/2020 - privatizace bytových jednotek odpověď
01.04.2020 MHMP 468470/2020 - Zákon, který zmcňuje hl.m. Prahu k šetření podmínek na relevantním trhu silniční dopravy odpověď
01.04.2020 MHMP 495507/2020 - Zdravotnický materiál pro HMP (COVID-19) odpověď
31.03.2020 MHMP 492085/2020 - Informace k žádostem o bezúplatný převod pozemků dle §7 zákona č. 503/2012 Sb.-doplnění odpověď
31.03.2020 MHMP 475694/2020 - Využití Rezidence primátora odpověď
30.03.2020 MHMP 470314/2020 - Jednání Krizového štábu HMP odpověď příloha č.1,
příloha č.2
30.03.2020 MHMP 467545/2020 - služební vůz primátora HMP odpověď příloha
30.03.2020 MHMP 467421/2020 - Stanovisko k Polyfunkčnímu objektu odpověď
27.03.2020 MHMP 460060/2020 - Letohradská_rekonstrukce domu odpověď
27.03.2020 MHMP 473492/2020 - způsob pronájmu služebních bytů odpověď
25.03.2020 MHMP 464687/2020 - Nevyřízená podání odpověď
24.03.2020 MHMP 467091/2020 - právní jednání učiněná HMP vůči hokejovým klubům odpověď
24.03.2020 MHMP 466510/2020 - Stanovisko ke k. ú. Křeslice odpověď příloha č.1,
příloha č.2
20.03.2020 MHMP 457411/2020 - Vyšetřování zaměstnanců MHMP policejními orgány v letech 2018 - 2020 odpověď
18.03.2020 MHMP 455075/2020 - Zákon zmocňující HMP k šetření podmínek v silniční dopravě odpověď
17.03.2020 MHMP 457009/2020 - Petice týkající se MČ Praha 12 doručené na MHMP v období září až prosinec 2018 odpověď
17.03.2020 MHMP 458223/2020 - Pokuty dle §39, zákona č.20/1987 za rok 2015, 2016, 2017 odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4,
příloha č.5
17.03.2020 MHMP 457649/2020 - Schubertova vila odpověď
17.03.2020 MHMP 449462/2020 - Stanoviska k pozemkům v k.ú. Běchovice odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4
17.03.2020 MHMP 429413/2020 - Účelová dotace na financování výsadby a realizace projektu ÚSES L4/276 při ulici K Vrtilce. odpověď
16.03.2020 MHMP 454048/2020 - Archeologie dle § 39 zák. č.20/1987 Sb. za rok 2018 odpověď příloha
16.03.2020 MHMP 455543/2020 - Mediace v praxi OSPOD odpověď
16.03.2020 MHMP 455897/2020 - Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření MČ Praha 13 odpověď
13.03.2020 MHMP 402087/2020 - informace o účastenství v řízeních MHMP odpověď
13.03.2020 MHMP 420928/2020 - Kontejnerové stání k.ú. Chodov odpověď
13.03.2020 MHMP 392706/2020 - Posuzování žádostí o pronájem bytů odpověď
11.03.2020 MHMP 403284/2020 - Pojištění městského majetku odpověď
11.03.2020 MHMP 427401/2020 - Zveřejňování poskytnutých informací odpověď
10.03.2020 MHMP 411904/2020 - Stanovisko ke k. ú. Bubeneč odpověď
09.03.2020 MHMP 413401/2020 - Dostavba Sídliště Kamýk odpověď
09.03.2020 MHMP 407198/2020 - informace k nájemním smlouvám odpověď
09.03.2020 MHMP 410218/2020 - Pozemek parc.č. 693 k.ú. Nové Město odpověď
09.03.2020 MHMP 409001/2020 - přestupek_konkretizace_§ 39 odst.2 písm. f), g) odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4,
příloha č.5,
příloha č.6,
příloha č.7,
příloha č.8,
příloha č.9,
příloha č.10,
příloha č.11,
příloha č.12,
příloha č.13,
příloha č.14,
příloha č.15,
příloha č.16
09.03.2020 MHMP 402179/2020 - Smlouva se spol. EKO-KOM, a.s. odpověď příloha
09.03.2020 MHMP 407590/2020 - Stanovisko k rezidenci Kavčí Hory odpověď
06.03.2020 MHMP 403532/2020 - Informace k městskému mobiliáři odpověď
06.03.2020 MHMP 407109/2020 - Komunikace mezi MHMP a MČ Praha - Dolní Chabry odpověď příloha
06.03.2020 MHMP 404073/2020 - Rezidence Park Kavčí hory odpověď
05.03.2020 MHMP 401638/2020 - Odpověď na žádost o informace podle z. 106/1999 Sb. odpověď
05.03.2020 MHMP 404131/2020 - Seminář k budoucnosti Staroměstského náměstí odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
04.03.2020 MHMP 397800/2020 - Informace k pozemkům ve vlastnictví hlavního města Prahy v k. ú. Černý Most, Stodůlky a Vysočany odpověď
04.03.2020 MHMP 398457/2020 - Komunikace Preláta odpověď
04.03.2020 MHMP 397293/2020 - Zvláštní užívání komunikace odpověď
03.03.2020 MHMP 388906/2020 - Areál Kolovraty odpověď
02.03.2020 MHMP 369990/2020 - Na Cihlářce_odstranění stavby odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
02.03.2020 MHMP 369840/2020 - Nařízení č. 20/2006 Sb. hl.m.Prahy o maximálních cenách taxislužby, ve znění pozdějších předpisů odpověď
02.03.2020 MHMP 371333/2020 - Pod Bruskou_umístění uměleckého díla odpověď příloha
Celkový počet: 385
Na stránce: