Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Vyhledávání poskytnutých informací

Celkový počet: 385
Na stránce:
DatumČíslo jednací poskytnuté informace - věcOdpověďPřílohy
10.08.2020 MHMP 1224293/2020 - zápisy na ZŠ Karla Čapka odpověď
06.08.2020 MHMP 1204637/2020 - Stánek na pozemku parc.č. 873/1 v k.ú. Kamýk odpověď
05.08.2020 MHMP 1214167/2020 - Poskytnutí informace odpověď
05.08.2020 MHMP 1209825/2020 - Smlouvy uzavřené za účelem ubytování osob bez domova odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
03.08.2020 MHMP 1190976/2020 - Informace o vydaných rozhodnutích v rámci stavebního a územního řízení odpověď
03.08.2020 MHMP 1206393/2020 - Jak byla vyřízena stížnost zn .S-MHMP 336336/2020 odpověď
03.08.2020 MHMP 1204180/2020 - Výkopové práce v ul. Bryksova odpověď
31.07.2020 MHMP 1175026/2020 - Odpověď na žádost-Radlická radiála odpověď
31.07.2020 MHMP 1188937/2020 - poskytnutí informace 2 odpověď příloha č.1,
příloha č.2
29.07.2020 MHMP 1186339/2020 - Informace k Obytnému souboru v k.ú Uhříněves odpověď příloha č.1,
příloha č.2
29.07.2020 MHMP 1151540/2020 - Informace k soudnímu řížení k žalobě odpověď
28.07.2020 MHMP 1156186/2020 - Automatizovaný technický prostředek k měření rychlosti jízdy odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4,
příloha č.5
28.07.2020 MHMP 1163604/2020 - Dotazník pro zabezpečování služeb odpověď příloha
28.07.2020 MHMP 1165877/2020 - Stavba reklamních panelů na poz. parc.č. 1276/3 v k.ú. Běchovice odpověď
27.07.2020 MHMP 1165466/2020 - Belgická_nástavba a stavební úpravy domu odpověď
27.07.2020 MHMP 1163262/2020 - Vozidlo primátora a náměstka - provoz odpověď
24.07.2020 MHMP 1150347/2020 - Odstranění reklamního zařízení odpověď příloha
23.07.2020 MHMP 1142445/2020 - Kompetence orgánů města ve vztahu k VŘ na pronájem NP Staroměstské nám. 17 odpověď
23.07.2020 MHMP 1141920/2020 - Smlouva o výpujčce poz. parc.č. 182 v k.ú. Sedlec odpověď příloha
22.07.2020 MHMP 1097222/2020 - Výběrové řízení na dodavatele služeb odpověď příloha
21.07.2020 MHMP 1133177/2020 - Podání informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odpověď
21.07.2020 MHMP 1081867/2020 - Poskytnutí informace na žádost dle z. č. 106/1999 Sb. - GTH - zařízení školního stravování odpověď příloha
20.07.2020 MHMP 1128820/2020 - Počet přestupků odpověď
17.07.2020 MHMP 1080237/2020 - Provoz útulků a záchranné stanice HMP odpověď
15.07.2020 MHMP 1100890/2020 - Doprovodná informace odpověď
15.07.2020 MHMP 1095677/2020 - informace k TP odpověď
15.07.2020 MHMP 1095190/2020 - Informace ke stavbě reklamních panelů k.ú. Běchovice odpověď
15.07.2020 MHMP 1084420/2020 - Kolaudační rozhodnutí vztahuící se ke komunikaci Pod Rybníčkem odpověď
15.07.2020 MHMP 1060389/2020 - Náklady na právní služby v roce 2019 odpověď
15.07.2020 MHMP 1100040/2020 - Odstranění reklamních zařízení odpověď
14.07.2020 MHMP 1086590/2020 - Odpověď k ÚS Roztyly odpověď příloha
14.07.2020 MHMP 1084639/2020 - Odpověď k ÚS Roztyly odpověď příloha č.1,
příloha č.2
14.07.2020 MHMP 1080197/2020 - Poskytnutí inf. ve smyslu zák.č.106/1999 Sb.-počty pravomocných rozhodnutí podle zák. 40/1995 Sb. odpověď příloha
09.07.2020 MHMP 1055775/2020 - Náklady na právní služby v roce 2019 odpověď
08.07.2020 MHMP 1055583/2020 - Informace k informačnímu středisku, kulturnímu centru, kinům a plaveckým centrům odpověď
08.07.2020 MHMP 1053610/2020 - Informace k informačnímu středisku, kulturnímu centru, kinům, plaveckým centrům a památkám UNESCO odpověď
08.07.2020 MHMP 1056056/2020 - Lustrace v registru obyvatel, registru řidičů odpověď
08.07.2020 MHMP 1055246/2020 - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - ve věci vydavatele "povinné výtisky" odpověď příloha
08.07.2020 MHMP 1044838/2020 - Údržba pozemku parc.č. 2794/1 v k.ú. Strašnice odpověď
08.07.2020 MHMP 1048634/2020 - Urbanistická studie Pražské tržnice odpověď
02.07.2020 MHMP 1030628/2020 - Informace ve věci územního rozhodnutí obytného souboru na Praze 22 odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
01.07.2020 MHMP 1021140/2020 - Poskytnutí podkladů pro propočet maximální ceny taxi odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
01.07.2020 MHMP 1021616/2020 - Soukenická_klimatizace odpověď
30.06.2020 MHMP 992082/2020 - Využívání pozemků parc.č. 2442/1 a 2442/2 v k.ú. Břevnov odpověď příloha
29.06.2020 MHMP 1002894/2020 - Odsvěření majetku hlavního města Prahy v katastrálním území Kamýk odpověď
29.06.2020 MHMP 988860/2020 - Nepovolené reklamní zařízení odpověď
29.06.2020 MHMP 962448/2020 - Spolupráce s investorem odpověď
26.06.2020 MHMP 971893/2020 - Smetanovo nábřeží - omezení provozu odpověď
25.06.2020 MHMP 941260/2020 - Hodnocení projektů odpověď
25.06.2020 MHMP 983652/2020 - Kopie dopisu odpověď
Celkový počet: 385
Na stránce: