Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Vyhledávání poskytnutých informací

Celkový počet: 222
Na stránce:
DatumČíslo jednací poskytnuté informace - věcOdpověďPřílohy
07.04.2021 MHMP 441531/2021 - Odstranění objektů z veřejných prostranství HMP odpověď
07.04.2021 MHMP 448473/2021 - Oprava mostu Horoměřická odpověď
07.04.2021 MHMP 439414/2021 - Reklamní panely na pozemku parc.č. 1271 k.ú. Běchovice odpověď příloha
07.04.2021 MHMP 430619/2021 - Tisk - nízkonákladová reklama odpověď příloha
07.04.2021 MHMP 429745/2021 - Zrušení recepce - Brunelova 961/14 odpověď
06.04.2021 MHMP 429697/2021 - Informace o poradcích primátora hl. m. Prahy odpověď
06.04.2021 MHMP 200869/2021 - Odpověď - očkovací látky odpověď
01.04.2021 MHMP 428395/2021 - odpověď Radlická radiála odpověď
01.04.2021 MHMP 424446/2021 - Poskytnutí informace - porušení regulace reklamy odpověď příloha č.1,
příloha č.2
01.04.2021 MHMP 405856/2021 - Převody obecního majetku odpověď
01.04.2021 MHMP 425402/2021 - Žádost podle z. č. 106/1999 Sb. - odpověď
31.03.2021 MHMP 387485/2021 - Odpověď na žádost o informace z Operačního programu Praha - Adaptabilita odpověď
31.03.2021 MHMP 422715/2021 - Počty a platy asistentů a poradců členů RHMP a předsedů výborů ZHMP odpověď
31.03.2021 MHMP 406013/2021 - Vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím odpověď
30.03.2021 MHMP 397439/2021 - NP v objektu V Pevnosti 16/2 odpověď
29.03.2021 MHMP 347103/2021 - Externí právní služby odpověď
26.03.2021 MHMP 397014/2021 - informace k nabytí právní moci u požadovaného příkazu odpověď
26.03.2021 MHMP 392475/2021 - Informace k odměňování ředitelů příspěvkových organizací spadajících pod odbory SOV, ZDR a SML odpověď
26.03.2021 MHMP 391654/2021 - Mariánský sloup odpověď příloha č.1,
příloha č.2
26.03.2021 MHMP 393403/2021 - Odpověď - nákup vakcín (očkování) odpověď
26.03.2021 MHMP 387743/2021 - Usnesení 24/22 odpověď
25.03.2021 MHMP 388490/2021 - Informace k porušení vládních nařízení v době pandemie odpověď
25.03.2021 MHMP 385734/2021 - Odpověď ke změně Z 3278/17 odpověď příloha
25.03.2021 MHMP 387835/2021 - Požadavek k elektronickému podání odpověď
24.03.2021 MHMP 372336/2021 - Nájemní smlouva - nebytový prostor Národní třída odpověď příloha
24.03.2021 MHMP 381775/2021 - Odpověď k AZUR6 odpověď
24.03.2021 MHMP 386251/2021 - Uložení pracovní povinnosti primátorem odpověď
23.03.2021 MHMP 379581/2021 - Odpověď ke k.ú. Nusle odpověď
23.03.2021 MHMP 381221/2021 - statistika přestupků v ul.Kovanecká leden 2021 odpověď
22.03.2021 MHMP 341453/2021 - Honitba Horní Počernice odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
22.03.2021 MHMP 359467/2021 - Informace k odvolacímu řízení odpověď
22.03.2021 MHMP 357893/2021 - Informace k provedeným kontrolám dle zákona o finanční kontrole odpověď
22.03.2021 MHMP 358271/2021 - Odpověď ke studii Hradčanská odpověď
22.03.2021 MHMP 371756/2021 - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb._dotace pro MČ Praha 10 odpověď
22.03.2021 MHMP 374089/2021 - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odpověď
19.03.2021 MHMP 359239/2021 - usedlost Cibulka odpověď
18.03.2021 MHMP 358124/2021 - Odpověď na žádost o poskytnutí informace k objektu Moskevská 374/27 odpověď
16.03.2021 MHMP 337544/2021 - Odpověď ke k.ú. Braník odpověď příloha
16.03.2021 MHMP 330554/2021 - Stavební řízení na pozemku parc.č. 1749/2 v k.ú. Vršovice odpověď
15.03.2021 Rozhodnutí o přestupcích na úseku ochrany zvířat odpověď
12.03.2021 MHMP 313628/2021 - Sídliště Kamýk a revitalizace budovy občanské vybavenosti Těšíkova odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
12.03.2021 MHMP 292956/2021 - Odpověď na žádost o informace z Operačního programu Praha - Adaptabilita odpověď
12.03.2021 MHMP 380884/2021 - Příloha odpověď
11.03.2021 MHMP 327665/2021 - Jak byla vyřízena stížnost SÚ ÚMČ Praha 1 odpověď
11.03.2021 MHMP 320340/2021 - Správní řízení ve věci přeložky potrubí odpověď
10.03.2021 MHMP 275383/2021 - Záměr nebytový prostor Karlova 17 odpověď
09.03.2021 MHMP 297555/2021 - MHMP_297555_2021 odpověď
09.03.2021 MHMP 300077/2021 - Poskytnutí informace podle z. č.106/1999 Sb. - státní občanství odpověď
08.03.2021 MHMP 300755/2021 - počet zahájených,odložených přerušených, zastavených SŘ o dopr.přestupcích vedených proti žadateli odpověď
08.03.2021 MHMP 299660/2021 - postup řešení jednotlivých kauz na odd.PŘ-odměnování zam.MHMP odpověď
Celkový počet: 222
Na stránce: