Podání

Prostřednictvím níže uvedeného interaktivního formuláře můžete učinit podání a sdělit nám Vaše podezření z korupčního jednání zaměstnanců Magistrátu města Prahy.

Formulář můžete použít také v případě, že chcete prostřednictvím Vašeho podání zaslat podnět, který se vztahuje ke snížení rizika možného korupčního jednání na magistrátu.

 

Podání oznámení o podezření z korupčního jednání

Vaše údaje
* povinné údaje (Pokud nebude uvedeno jméno, příjmení a adresa, bude podání vyřizováno jako anonymní.)

 

(vyplňte v případě uvedení jména a adresy)

ano
ne

tohoto případu? (vyplňte v případě uvedení jména a adresy)


ano
ne