Proti korupci

Praha má Protikorupční strategii pro období 2022-2027. Tu odsouhlasila Rada hl. m. Prahy a schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Zásady stanovené tímto dokumentem budou postupně realizovány nejen na magistrátu, ale i v jeho příspěvkových organizacích a také ve firmách vlastněných hlavním městem.

 

Protikorupční strategie stanovuje aktivity nejen v oblasti aktivní prevence boje jak s korupcí samotnou, ale také s dalšími negativními jevy, které s sebou korupce přináší.

 

Máte-li podezření na korupční jednání, můžete využít následujících možností k oznámení:

Protikorupční telefonní linka: +420 777 463 756

Protikorupční e-mailová adresa: protikorupci@praha.eu

Poštovní adresa: Magistrát hl. m. Prahy, odbor právní podpory, Jungmannova 35/29,
110 00 Praha 1

*Provozní doba protikorupční linky

 

Své poznatky, kritiku i podněty můžete podávat prostřednictvím „STÍŽNOSTÍ A PŘIPOMÍNEK“
případně formou „PETICE“.

Informační leták WHISTLEBLOWING.