Od Světového dne zdraví (který každoročně připadá na 7. dubna) do Světového dne dárců kostní dřeně (který každoročně připadá na třetí sobotu v září, letos tedy na 15. září) proběhla v prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) mimořádná společensky odpovědná aktivita, která měla za cíl:

 • K dárcovství krve přivést tzv. prvodárce, aby se následně mohli stát opakovanými dárci.
 • Stávající dárce podpořit v pro ně zcela přirozeném počinu.
 • Uskutečnit osvětu o nutnosti zapojit se také do registru dárců krvetvorných buněk.
 • Otevřít téma dárcovství jako zcela samozřejmou aktivitu zdravého člověka.
 • Pomoci lidem, kteří naši pomoc potřebují.

Jak myšlenka vznikla?

V roce 2017 ředitelka MHMP Martina Děvěrová poprvé využila svého postavení a ocenila opakované dárce krve z řad zaměstnanců MHMP za jejich přínos společnosti. Skupinka těchto zaměstnanců s odstupem krátkého času paní ředitelku oslovila s nápadem uspořádat v prostředí MHMP mimořádnou kampaň zaměřenou primárně na získání tzv. prvodárců krve, ze kterých by se následně mohli stát opakovaní dárci. A někteří tito dárci by mohli být rovněž vhodnými dárci kostní dřeně, tak proč mezi zaměstnanci MHMP neudělat osvětu o obou těchto významných (po)činech.

Zajímají Vás celkové souhrnné statistiky? Tak pojďme na ně…

Souhrnná statistika k dárcovství krve

 • Od dubna do září se v rámci kampaně Až na dřeň k odběru krve dostavilo 158 zájemců z řad zaměstnanců MHMP a zapojených úřadů městských částí hl. m. Prahy a příspěvkových organizací.
 • Zhruba čtvrtina z nich byla bohužel ze zdravotních důvodů dočasně nebo trvale transfuzními pracovišti odmítnuta.
 • Kampaň oslovila celkem 125 prvodárců a tyto dále podpořilo 33 opakovaných dárců, kteří se rozhodli v rámci kampaně jít s našimi prvodárci darovat krev.
 • Mezi 158 zájemci bylo 67 zaměstnanců MHMP, 38 zaměstnanců zapojených úřadů městských částí hl. m. Prahy a 53 zaměstnanců (i plnoletých studentů) zapojených příspěvkových organizací hl. m. Prahy.
 • Mezi zájemci byli muži zastoupeni v počtu 38 a ženy v počtu 120.
 • V průběhu kampaně 6 zapojených dárců „stihlo“ darovat krev opakovaně.
 • Darovat krev mohli zájemci na 5 transfuzních pracovištích v Praze, nejvíce však preferovali Ústav hematologie a krevní transfuze, kam se k odběru krve dostavilo 49 zájemců.
 • V rámci kampaně Až na dřeň naši dárci společně darovali přes 50 litrů krve.

Souhrnná statistika k zápisu do registru dárců kostní dřeně

 • zápisu do registru dárců krvetvorných buněk (kostní dřeně) projevilo zájem 39 našich kolegyň a kolegů. 34 jich v rámci kampaně do registru vstoupilo, 5 bylo bohužel ze zdravotních důvodů registrem odmítnuto.
 • Do registru dárců krvetvorných buněk (kostní dřeně) vstoupilo 5 mužů a 29 žen.
 • Mezi 34 zaregistrovanými potenciálními dárci kostní dřeně bylo 13 zaměstnanců MHMP, 10 zaměstnanců zapojených úřadů městských částí hl. m. Prahy a 11 zaměstnanců zapojených příspěvkových organizací hl. m. Prahy.
 • V průběhu kampaně se zatím žádný ze zaregistrovaných zaměstnanců nestal kompatibilním dárcem kostní dřeně, přesto tento počin zcela jednoznačně zvyšuje šanci jiným pacientům na jejich léčení a uzdravení.

Mimořádnosti

 • Ve dvou případech se stalo, že šla krev darovat matka s dcerou – v jednom případě byly obě dámy zaměstnankyněmi MHMP, v jednom případě byly obě dámy zaměstnankyněmi Úřadu městské části Praha – Dolní Měcholupy.
 • Kromě členů souboru Divadla Spejbla a Hurvínka se k nám přidala i Mánička s Hurvínkem a stali se tak mimořádnými tvářemi naší kampaně.
 • Velkou posilou a motivací nám bylo zapojení lékařů a členů managementu Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, kteří darovali krev a zapsali se do registru dárců kostní dřeně společně s námi.
 • 15 studentů gymnázia Arabská v pražských Vokovicích podpořilo své učitele a šli darovat krev společně s nimi.

Přestože myšlenka uskutečnit tento ojedinělý (po)čin přišla ze strany opakovaných dárců krve z řad zaměstnanců MHMP, bez zdravotnického personálu transfuzních pracovišť, koordinátorů Českého červeného kříže a lékařů a zdravotníků Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM by se kampaň nepodařilo úspěšně uskutečnit. Bylo nám velkou ctí s těmito všemi na kampani Až na dřeň spolupracovat!

Propagace dárcovství krve na Vašich pracovištích přinesla ovoce v podobě množství motivovaných dárců. Děkujeme za Vaši snahu podat dárcovství krve jako součást dnešního životního stylu,“ uvedl zdravotní personál Ústavu hematologie a krevní transfuze za všechna transfuzní pracoviště zapojená do kampaně Až na dřeň.

„Tým Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM je potěšen, že mohl být součástí kampaně Až na dřeň. Je milé a žádoucí, že společnost sama touží být informována o dárcovství kostní dřeně a chce darovat život. Bez nových dárců kostní dřeně by transplantace kostní dřeně nebyla možná! Dárců kostní dřeně není nikdy dost! Děkujeme všem, kteří se zapojili,“ doplnili koordinátoři Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM

Na úplný závěr kampaně Až na dřeň jsme se připojili ke Světovému dni dárců kostní dřeně

Posláním Světového dne dárců kostní dřeně je veřejně poděkovat všem dárcům kostní dřeně včetně potenciálních dárců za jejich rozhodnutí darovat bezplatně část svých krvetvorných buněk k provedení transplantace a tím záchraně života a zdraví jemu neznámému člověku kdykoliv to bude třeba.

Magistrát hlavního města Prahy prostřednictvím svého připojení ke Světovému dni dárců kostní dřeně děkuje všem svým zaměstnancům, kteří takto dobrovolně a nezištně pomáhají společnosti.