O společenské odpovědnosti organizací (včetně organizací veřejné správy)

Společenská odpovědnost organizací (CSR, z angl. Corporate Social Responsibility) je koncept, kterým se organizace otevřeně přiznávají ke své spoluodpovědnosti za stav, chod a udržitelný rozvoj společnosti. Společensky odpovědné chování organizace je představováno aktivitami, které jdou nejen nad rámec zákonných, ale i etických, komerčních a společenských očekávání.

 

Organizace veřejné správy, jejichž stěžejní poslání je zaměřeno na takové kategorie potřeb, které plní očekávání společnosti, jsou navíc specifické svou povinností jednat ve veřejném zájmu.

 

Společenská odpovědnost organizací veřejné správy není tak vždy veřejnosti patrná a rozpoznatelná, neboť „společenská odpovědnost“ je stále často pojímána pouze jako charita, sponzoring či filantropie. Míra společensky odpovědných aktivit se častěji hodnotí na základě objemu investovaných částek, nikoli dle dopadu na samotnou společnost. Více...

Aktuality