V devadesátých letech minulého století došlo v naší republice k nebývalému nárůstu krádeží starožitností, zejména pak sakrálních předmětů. Od roku 1990 do roku 2013 bylo na území České republiky spácháno celkem 10.741 takovýchto krádeží, při kterých byly odcizeny umělecké a historické předměty za více než 1 miliardu 193 miliony Kč. Skutečná škoda je však několikanásobně vyšší, neboť historická, umělecká a morální hodnota takových předmětů je nevyčíslitelná. 

Otevření západních hranic umožnilo nekontrolovaný vývoz našeho kulturního dědictví do zahraničí. Aukční domy, galerie a prodejny se starožitnostmi nabízely a i v současnosti nabízejí velké množství uměleckých předmětů odcizených v naší republice. Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR se snaží společně s dalšími složkami policie o navrácení těchto památek zpět do České republiky. Jedná se mnohdy o velice složitý proces, kde jsou zainteresovány i další složky státní správy, jako je Ministerstvo kultury ČR nebo Ministerstvo spravedlnosti ČR. Bohužel, návrat takto „vyvezených“ památek je nejistý a velmi zdlouhavý.

Eva Erbsová