Projekt spočívá vybudování chybějícího úseku páteřní cyklotrasy A 23 v úseku ulice Záběhlická – ulice U Záběhlického zámku. Jedná se o cyklotrasu propojující městské části Praha 4 a Praha 10 v oblasti Záběhlic. Konkrétně se jedná o vybudování cyklotrasy v celkové délce 1 548 m, tato cyklotrasa je v délce 793 m vedena po cyklostezce. Zbývající úsek v délce 755 m je veden jako cyklotrasa po místní obslužné komunikaci.

Hlavním cílem projektu je – výstavbou chybějícího úseku páteřní cyklotrasy A23 – zvýšit bezpečnost cyklistů a dalších cílových skupin při dojíždění do zaměstnání, do školy a za dalším občanským vybavením v oblasti Záběhlic. Realizací projektu dojde také k propojení páteřní cyklotrasy A23 s dokončeným úsekem páteřní cyklotrasy A41/A42. Realizace projektu bude mít výše uvedené pozitivní dopady zejména na obyvatele městské části Praha 4 a Praha 10. V širším vymezení pak i pro obyvatele dalších městských částí, kteří využívají a budou využívat páteřní cyklotrasy A23, A41 a A42 k cyklistické dopravě.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

Další informace lze nalézt na internetových stránkách www.oppk.cz