Obecní dům

Tato secesní budova z počátku 20. století, která je nerozlučně spjata s vyhlášením samostatného státu v roce 1918, se veřejností v tento den otevírá pravidelně. Letos bude otevřena od 9:00 do 15:00 hodin.

Prohlídková trasa vede reprezentačními sály 1. patra - Smetanova síň – Cukrárna - Slovácký salonek - Salonek Boženy Němcové - Orientální salonek - Grégrův sál - Palackého sál - Primátorský sál - Riegrův sál - Sladkovského sál

Jedním z nejzajímavějších salonků je Primátorský sál, jehož umělecká výzdoba je ceněným kompaktním dílem světoznámého Alfonse Muchy. K dalším umělcům, kteří se podíleli na výzdobě Obecního domu, patří malíři Mikoláš Aleš, Jan Preisler, Karel Špillar, Max Švabinský, František Ženíšek, sochaři Josef Mařatka, Josef Václav Myslbek, Karel Novák, Ladislav Šaloun. Budova je dílem architektů Antonína Balšánka a Osvalda Polívky.

www.obecnidum.cz

 

Sídlo Senátu Parlamentu ČR

Ve Valdštejnském a Kolovratském paláci, které jsou sídlem Senátu Parlamentu ČR, se Den otevřených dveří uskuteční od 9:00 do 16.00 hodin. Prohlídka je individuální, takže si trasu projdete vlastním tempem.

Ve Valdštejnském paláci si prohlédnete Hlavní sál, Rytířskou i Audienční síň, Mytologickou chodbu, nahlédnete do Valdštejnovy pracovny, Jednacího sálu i různých salonků a dalších zajímavých míst.

V Kolovratském paláci, který je běžně veřejnosti nepřístupný, protože se v něm konají schůze výborů a jednání s českými i zahraničními hosty, nahlédnete například do Zeleného salonku. Právě v něm se 30. září 1938 sešla vláda v čele s generálem Janem Syrovým na svém mimořádném zasedání, kde byla seznámena s Mnichovskou dohodou. Během války Kolovratský palác zpustošilo gestapo a schůze vlády se tak musely přesunout do Strakovy akademie (v níž vláda zasedá i dnes). Od roku 1996 je součástí sídla českého Senátu.

Ideálním zakončením prohlídky může být Valdštejnská zahrada, která je otevřena denně. Na Den otevřených dveří sem můžete zavítat od 9 do 19 hodin.

https://www.senat.cz

 

Sídlo Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Thunovský palác na Malé Straně je jednou z nejstarších parlamentních budov v Evropě.  Pochází ze začátku 18. století, v roce 1861 se stal sídlem Českého zemského sněmu a v roce 1918 v jeho historické sněmovní síni sešli zástupci lidu, aby sesadili habsbursko-lotrinský rod z českého trůnu a krátce po porážce Rakouska-Uherska v 1. světové válce vyhlásili samostatný stát - Československou republiku.

Návštěvníci budou mít možnost si prohlédnout reprezentační sály, včetně historické sněmovní síně, zasedací místnosti a kanceláře některých parlamentních výborů i další prostory sídla na Malé Straně.

Prostory budou přístupné od 9:00 do 16:00 hodin od vchodu z Malostranského náměstí č.19. Skupiny návštěvníků budou doprovázet průvodkyně Prague City Turismo, které hosty během cca hodinové prohlídky seznámí s historií budov, architektonickými zajímavostmi i s jejich současným využitím.

www.psp.cz

 

Lichtenštejnský palác

Další z pražských historických paláců, který se 28. října otevře veřejnosti, a to od 9:00 do 17:00 hodin, bude Lichtenštejnský palác na Kampě.

Návštěvníci se mohou těšit na interiér paláce, který v současnosti slouží k pořádání konferencí, protokolárních akcí a v neposlední řadě jako prostor určený k ubytování státních delegací. V minulosti objekt obýval například španělský král Juan Carlos s chotí Sofií, britská královna Alžběta II. či japonský císař Akihito s císařovnou Mičiko.

S odborným výkladem průvodců si lidé budou moci prohlédnout například modrý salonek, kapli, salonek Kampa, zlatý sál, hnědý sál, zahradní salonek a projdou se i po palácové zahradě.

Návštěvníci se dozví o historii, která sahá až do 16. století, i o současném využití této vládní reprezentační budovy a budou mít možnost si prohlédnout propagační předměty českého předsednictví v Radě EU.

www.vlada.cz