V rámci těchto dnů se veřejnost bude moci dozvědět více o problematice náhradní rodinné péče a jednotlivých formách. A v neposlední řadě mají Dny pěstounství motivovat nové zájemce o zprostředkovanou pěstounskou péči, aby klesal počet dětí umísťovaných mimo rodinnou péči, a to zejména i těch v útlém věku.

Magistrát hl. m. Prahy při této příležitosti pořádá ve středu 20. října od 10:00 do 17:00 hodin Den otevřených dveří v odboru sociálních věcí, jehož pracovníci jsou připraveni poskytnout zájemcům o náhradní rodinnou péči v Praze všechny informace.

Odbor sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy, Charvátova 145/9, Praha 1