Jubilejně a poprvé po sto letech bude na stejném místě, v paláci Lucerna, vystaveno legendární dílo Maxe Urbana „Ideální Velká Praha“, zpracované v letech 1915–1918. Originál dokumentu obsahuje 30 stran ručně psaného textu a 79 obrazů. Celé dílo bude prezentováno formou faksimilií a exkluzivně bude vystaveno dvacet čtyři originálů.

„Plány a jejich tvůrci jsou nositeli vizí. Jsem proto rád, že po sto letech, na stejném místě, v Paláci Lucerna, můžeme prezentovat obyvatelům Prahy nejen dávné vize Maxe Urbana, ale také jejich porovnání se současným plánováním Prahy,“ popisuje obsah výstavy Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu.

„Nejvíce se těším, že na doprovodném kolokviu poznáme Maxe Urbana více z jeho lidské stránky, jako člověka celoživotně oddaného nejen filmu, ale zejména Praze,“ dodává Petr Hlaváček.

Na kolokviu budou přiblížena nejen místa, kde Max Urban žil, ale bude promítáno také pásmo němých filmů, na nichž spolupracoval se svou manželkou, uznávanou hereckou „divou“ Andulou Sedláčkovou od roku 1912. S rodinou Havlových se ve svém životě Max Urban setkal nejen v okamžiku, kdy představil v dubnu roku 1919, v ještě nedokončeném paláci Lucerna, monumentální utopickou vizi celé Prahy, ale také když jej oslovil pražský stavební podnikatel Václav Maria Havel ve 20. letech jako architekta budoucího „českého Hollywoodu“ na Barrandově.

Historickým kontrapunktem k plánu Maxe Urbana bude představení hlavních tezí Metropolitního plánu. Ten vzniká v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy od roku 2013 a v roce 2018 bylo zahájeno jeho projednávání. Výstava i kolokvium naznačí možný vývoj města v jedenadvacátém století. Na výstavě budou oba plány prezentovány v širších souvislostech na tematických panelech a doplní je nejnovější fyzický model výškové regulace celé Prahy.


  • Vernisáž se koná v pondělí 27. května 2019 v 18 hodin. Výstavu zahájí I. náměstek primátora Petr Hlaváček, který nad akcí převzal záštitu.
  • Výstavu pořádá hlavní město Praha ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Národním technickým muzeem a Národním filmovým archivem.
  • Otevřeno 14–19 hodin, v sobotu 9–19 hodin.
  • Vstup zdarma, na kolokvium je třeba registrace. Podrobnosti zde.