• Newsletter pro pražské podnikatele č. 7
  Hospodářská komora a pražský magistrát přináší podnikatelům z hlavního města další týdenní shrnutí důležitých událostí a aktualit, které se týkají byznysu na území metropole.
 • Startuje hledání vánočního stromu pro Staroměstské náměstí
  Organizátor Vánočních trhů v Praze, společnost Taiko, vyhlašuje už podesáté soutěž Hledá se strom. Tipy na jehličnany, které jsou vhodné pro největší trhy v centru české metropole, může veřejnost posílat do 15. září. Vítěz obdrží symbolickou finanční odměnu.
 • Na Výstavišti Praha je „letní Matějská“
  Atrakce, které znáte z Matějské pouti, si můžete užít v Zábavném městečku na Výstavišti Praha v Holešovicích.
 • Slevy z nájmu v nebytových prostorách města
  Magistrát hl. m. Prahy zveřejnil informace pro nájemce nebytových prostor hlavního města Prahy v souvislosti s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 959 ke zmírnění důsledků šíření nemoci COVID-19.
 • Nová dopravní mapa Prahy zobrazuje každou linku i zastávku
  Organizace ROPID připravila nový typ dopravní mapy - schéma linkového vedení v Praze, v němž jsou zakresleny všechny linky, které jsou zahrnuty do systému PID v Praze včetně všech zastávek. Každá linka nebo skupina linek má svou vlastní barevnou čáru, což usnadní orientaci v mapě zejména u autobusových linek, kterých je v Praze velký počet. Nové mapy se objevují ve velkoplošných vitrínách v ulicích Prahy, schéma ve formě skládaného letáku je možné si zdarma vyzvednout také v infocentrech nebo stáhnout na webu pid.cz.
 • Pražané se mohou těšit na desítky kilometrů nových cyklostezek
  V letošním roce Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) postaví a opraví celkem desítky kilometrů tras pro cyklisty. Propojí například vyhlídkovou trasu Pražačka s cyklotrasou A25, zrekonstruuje a rozšíří několik úseků na páteřní cyklostezce A2 a vznikne i několik nových úseků, jako například v Kolodějích Na prostřední cestě. Pravděpodobně nejnáročnější stavbu, podjezd na cyklostezce A26 pod mostem v ulici Čuprova, TSK v těchto dnech dokončuje.
 • Odpuštění poplatků a nájemného za předzahrádky a uliční prodej
  Pražští zastupitelé ve čtvrtek rozhodli, že až do konce roku se za umístění restauračních předzahrádek na pozemcích Prahy nebude účtovat žádné nájemné ani místní poplatky. Do konce roku budou také prominuty poplatky za užívání veřejného prostranství umožňující uliční prodej před provozovnou.  Začátkem příštího týdne bude známo, jakým způsobem hlavní město vypořádá již zaplacené poplatky a jakým systémem bude město řešit žádosti o uliční prodej.
 • Dovolená pro 100 rodin
  Poděkování těm, kteří denně stojí „v první linii“ v boji s koronavirovou nákazou, iniciovala cestovní kancelář Čedok a Magistrát hlavního města Prahy připojil svou záštitu. Jako výraz díků a ocenění jejich práce budou alespoň pro některé připraveny poukazy na dovolenou.
   
 • Podpora z programu COVID Praha
  Pomoc Prahy malým a středním podnikatelům. Na záchranném programu hlavní město spolupracuje s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB).
 • Jak nakládat s odpady v mimořádné situaci?
  Ministerstvo životního prostředí připravilo pokyny k nakládání s odpady v době koronavirové pandemie. Zvláštní pozornost je třeba věnovat odpadu v domácnostech, které jsou v povinné karanténě a v domácnostech s potvrzenou nákazou.
 • O „ošetřovné“ pro OSVČ bude možné žádat od 1. dubna, a to na Ministerstvu průmyslu a obchodu
  Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které musí v souvislosti karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat, pomůže stát. Při splnění stanovených podmínek budou moct dostávat dotaci, obdobu ošetřovného. A to ze speciálního programu, který schválila vláda. Pomoc bude vyplácet ministerstvo průmyslu a obchodu, u kterého se o ni bude žádat. To je změna platná od 31. března, podle původní informace se o dotaci mělo žádat prostřednictvím živnostenských úřadů.