Od 9:00 do 13:00 hodin vystoupí hosté a uskuteční se moderovaná diskuse. Volně bude navazovat komentovaná prohlídka výstavy palestinsko-izraelské umělkyně Hanna Abu Hussein o domácím násilí na ženách v Izraeli. Od 18:00 hodin je připravena k tématu performativní přednáška Alex Sihelské a Ester Grohové nazvaná „Nebude to naše malé tajemství“ a od 19:00 hodin je na programu performance Soul Candid.

Kampus Hybernská

V roce 2017 hlavní město Praha poskytlo Filozofické fakultě UK deset let opuštěný rozsáhlý komplex budov v Hybernské ulici. Budovy upravil Magistrát hlavního města Prahy, aby je bylo možné užívat. Vznikl otevřený komunitní prostor, kde se setkává veřejnost, akademici, studenti a umělci. Kampus Hybernská nabízí řadu přednášek, debat, panelů, diskusí, slavností, koncertů či výstav. Program je koncipován jak v češtině, tak v angličtině. V lednu 2021 přešel Kampus na základě nově uzavřeného partnerství s hlavním městem Prahou z péče Filozofické fakulty na celou Univerzitu Karlovu a stal se tak prostorem pro obory všech sedmnácti fakult UK a řady dalších univerzitních součástí.

Strategický univerzitní projekt Hyb4City se zaměřuje na aktivity směřující k inovacím, praktickému využití a prezentaci vědeckých výstupů výzkumných týmů UK a jejich partnerů z řad akademické komunity Prahy.

Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1 www.kampushybernska.cz