Z důvodu častého znečišťování veřejných prostranství lidskou močí v centru Prahy, sestavila Pražská informační služba seznam veřejných toalet. Odbor informatiky MHMP zajistil na základě tohoto seznamu mapu dostupných WC, kterou připravil Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy jako další informaci o městě.Problematika znečišťování veřejných prostor močením je typickým problémem v centrech měst s širokou nabídkou nočních podniků (tzv. noční ekonomikou). Praha jako jedno z nejnavštěvovanějších evropských měst proto není výjimkou.

Vzniklá mapa nejen přehledně lokalizuje síť veřejných toalet v Praze, ale současně informuje i o provozních hodinách. Mapa bude pravidelně aktualizována a s její pomocí budou systematicky podporovány snahy o udržení čistějšího města.

Mapa veřejných toalet je k dispozici na adrese: http://www.geoportalpraha.cz/mapy-online