Dne 1. května roku 1951 ze studia v německém Mnichově poprvé zaznělo do éteru: Volá hlas svobodného Československa, rozhlasová stanice Svobodná Evropa. Vysílání „Svobodky“ neumlčely ani rušičky, ani nasazení agenti, ani bombové útoky. Po srpnu 1968, kdy do zahraničí uprchly tisíce lidí včetně umělců i novinářů, s redakcí Svobodné Evropy spolupracovali například spisovatel Josef Jedlička, Karel Jezdinský, básník Ivan Diviš, písničkář Karel Kryl, novináři Lída Rakušanová nebo Petr Brod.

A právě Petr Brod bude jedním z hostů debaty, kterou bude na Havel Channel 20. května 2021 od 19:00 hodin moderovat někdejší disidentka, iniciátorka vzniku Muzea paměti XX. století a radní hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová. Spolu s nimi budou o Radiu Free Europe hovořit historik Radek Schovánek a bývalý redaktor Hlasu Ameriky Jolyon Naegele. Její záznam bude dostupný na YouTubovém kanálu Knihovny Václava Havla.

Muzeum paměti XX. století připomíná 70 let Rádia Svobodná Evropa