Již devátým rokem se u příležitosti této odborné vzdělávací akce sejdou čeští i zahraniční onkologové zároveň se specialisty ostatních medicínských oborů, kteří řeší problematiku zhoubných nádorů.

Organizátoři zvou na kolokvium jak odbornou veřejnost – lékaře a zdravotní sestry, tak i laickou veřejnost - součástí kolokvia je také sekce pacientská.

Podrobnosti k programu, registrace a další informace zde: https://pragueonco.cz/.