Projekt nádobového sběru jedlých olejů a tuků zahájila Praha již v dubnu 2020, kdy ve více než 70 lokalitách, převážně v okrajových městských částech, sběrné nádoby. Pravidelnou obsluhu sběrných nádob zajišťuje společnost Viking group, s.r.o. na základě smlouvy o spolupráci s hl. m. Prahou.

Za dobu trvání projektu bylo díky nádobám umístěným na veřejných stanovištích od občanů vysbíráno přes 151 tun olejů a tuků. Sběr jedlých olejů a tuků ke snížení znečišťování a postupnému zanášení kanalizace nejen v samotných domácnostech, ale i ve veřejné kanalizační síti.

Sebrané oleje jsou vyčištěny a recyklovány a jsou pak opětovně využívány například jako příměs do pohonných hmot nebo pro výrobu tepla a energie, jejich recyklací se tak reguluje i množství CO2 v ovzduší.

Kromě nádob mohou občané Prahy k odložení jedlých olejů využít i městské sběrné dvory, případně službu mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu, společně s těmi technickými.

Příloha: Informační plakát