Setkání se koná ve středu 29. 6. 2016 od 17:00 hodin
v budově úřadu městské části Praha 5,
Štefánikova 13-15,
6. patro, zasedací sál zastupitelstva

Plán zástavby se týká plochy o velikosti cca 200 000 m2 mezi Smíchovským nádražím a autobusovým nádražím Na Knížecí. Vedle bytů, obchodních ploch a kanceláří má v území vzniknout veřejných park, městský bulvár či nový dopravní terminál u Smíchovského nádraží. Prostor má být vyčleněn i pro mateřskou a základní školu.

Program:

  • 17:00 – 17:10 – Zahájení setkání, úvodní slovo (náměstkyně primátorky Petra Kolínská)
  • 17:10 – 17:25 – Architektonická soutěž a její výsledky (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy)
  • 17:25 – 17:50 – Představení projektu a aktuálního stavu příprav (Sekyra Group)
  • 17:50 – 18:15 – Výzva primátorce a zastupitelům HMP (Ing. Arch. Jiří Gebert)
  • 18:15 – 19:15 – Diskuse
  • 19:15 – Závěrečné slovo (náměstkyně primátorky Petra Kolínská)

Cílem setkání je seznámit občany s detaily projektu a formou otázek, odpovědí a komentářů pojmenovat pozitivní stránky záměru i problematické či nedořešené záležitosti, které se zástavbou bezprostředně souvisí.