Akce připomíná výročí Staroměstské radnice, která byla založena 18. září 1338. Vedle prohlídek zahrnuje program přednášky, divadelní představení, koncerty, a to jak pro dospělé, tak i dětské návštěvníky.

„Jednou z priorit Rady hl. m. Prahy je otevřít se Pražanům a přiblížit jim práci úřadu, k tomu neodmyslitelně patří i zpřístupnění jeho budov a objektů. S touto myšlenkou akce Radnice dokořán 2019, která umožní mnohým občanům a občankám navštívit i běžně nepřístupná místa, perfektně koresponduje. Nejen jako radní tento projekt podporuji a vřele doporučuji,“ říká radní hl. m. Prahy Hana Třeštíková.

„Akce Radnice dokořán každý rok přiláká tisíce Pražanů a návštěvníků z celé České republiky a věřím, že ani letošní pátý ročník nebude výjimkou. Hlavním motivem akce je letos připomínka českého krále Václava IV., od jehož úmrtí letos uplyne 600 let. Návštěvníci se mnohou opět těšit na množství netradičních prohlídek a zajímavých přednášek a jsem si jist, že ti, kteří k nám již nějakou dobu nezavítali, budou jistě příjemně překvapeni skvělým výsledkem nedávné rekonstrukce,“ dodává Petr Slepička statutární zástupce Prague City Tourism.

Doba krále Václava IV.

Letošní pátý ročník Radnice dokořán připomene českého krále Václava IV. Součástí programu bude několik přednášek nejen o jeho životě, ale také o tom, jak se žilo ve středověku a v době jeho vlády. Nebude chybět ani workshop, kde si zájemci budou moci vyrobit a odnést řadu středověkých suvenýrů. Mimořádný program bude připraven i pro děti – čekají je prohlídky, které ověří jejich fantazii a znalosti.

Běžně nepřístupné prostory

V rámci akce budou výjimečně zpřístupněny sklepy radničních domů na Malém náměstí, nabídne se i možnost prohlídky mechanismu zrekonstruovaného orloje. V programu je i vstup do unikátního systému kanalizace pod radnicí. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také svatební síně.