Program tradičně zahájí slavnostní mše v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Následovat bude svatojánské procesí na Karlův most, kde bude Regata lodí a plavba otužilců, dále pobožnost v kostele sv. Františka z Assisi na Křižovnickém náměstí a nakonec barokní koncert na hladině Vltavy. Zazní na něm premiéra symfonie, kterou na počest výročí 300 let od události blahořečení sv. Jana Nepomuckého složí skladatel, dirigent a držitel Českého lva, Kryštof Marek. Koncert bude možné sledovat z Karlova mostu a Mánesova mostu včetně přilehlých břehů a nábřeží.

Svatojánské slavnosti NAVALIS jsou jedinečnou pražskou slavností konající se od roku 1715. Patřily k největším a nejvelkolepějším oslavám. Současní pořadatelé je obnovili v roce 2009.

Svatojánské zvony

Letos při příležitosti 300. výročí blahořečení českého patrona zazní mezi 19.30 a 20.00 po celém světě svatojánské zvony. Stane se tak v kostelích a kaplích zasvěcených sv. Janu a také tam, kde mají zvony pojmenované po světci z Nepomuku. Zvonit se bude například na Kubě, v Chorvatsku, v Polsku, Německu, Itálii, Indii, Austrálii, USA, Brazílii či Španělsku.

O Janu Nepomuckém

Jan z Pomuka, dnes nazývaný Jan Nepomucký, se narodil mezi lety 1340 až 1350 a zemřel v roce 1393. Tělo umučeného generálního vikáře pražského arcibiskupa nechal svrhnout z Karlova mostu do Vltavy král Václav IV. Existuje několik historek, které objasňují důvod Janova mučení. Podle jedné z nich podstoupil smrt, protože odmítl králi prozradit zpovědní tajemství královny Žofie. Historické prameny hovoří o tom, že Jan zemřel proto, že se dostal do sporu s Václavem VI. kvůli volbě kladrubského opata.

Blahořečen byl v roce 1721 a o dalších osm let prohlášen za svatého. Dnes je považován za nejvýznamnějšího českého světce. A díky jezuitským misiím je známý téměř po celém světě. Jeho socha na Karlově mostě poblíž místa, z něhož měl být shozen do Vltavy, se stala vzorem pro sochy stojící na mostech takřka celé Evropy.

 

Program bude upraven s ohledem na zvýšený průtok vody ve Vltavě.