Den Dyslexie oslavuje nedokonalost, jiné vnímání, jiné nazírání na svět. Na první dojem se může zdát, že tito lidé jsou neodlišitelní, ale poznáte je podle jejich jiného úhlu pohledu na svět, ale například také kvůli chybám v psaní (dysgrafie), čtení (dyslexie), počítaní (dyskalkulie) nebo jejich hyperaktivitu. Dnes se k tomu připojují i další diagnózy jako je například dysfázie - porucha řeči. Tomuto tématu bude věnováno více prostoru na 10. ročníku Dne Dyslexie. Hlavní otázkou pro letošní ročník je, zda by se školství nemělo přizpůsobit spíše dětem, než děti škole? Mnoho rodičů již volí jiné druhy vzdělávání, a proto na letošních workshopech otevíráme také téma „dom-školáctví“. Den Dyslexie budou provázet workshopy s odborníky na tuto problematiku a DYS umělci. Den Dyslexie se snaží ukázat dyslexii v lepším obraze, ukázat její zvýhodnění ve společnosti a snaží se najít východiska, řešení, ale také pochopení.

Výtvarná umělkyně MgA. Alena Kupčíková Ph.D., a zároveň zakladatelka Dne Dyslexie, říká: „Den Dyslexie neexistoval, a když jsem dokončila svůj doktorandský projekt, musela jsem jej někde pokřtít a řekla jsem si, že to udělám na Den Dyslexie. A tak to začalo. Za vše může Multimediální interaktivní testy a slabikář pro děti od 4 let, k možnému odhalení a prevenci počátečních problému pří čtení a psaní. Tento projekt získal ocenění od Číny až po Evropu. Chtěla jsem tímto projektem ukázat, jak vnímají dyslektici svět kolem sebe. Nikdy mě nenapadlo, jakou etapu života otevřu a kolika lidí se to týká. Začal se otevírat uzavřený svět a podařil se problém dys znevýhodnění proměnit v obrovské plus. Najít řešení, mluvit o něm a sdílet tyto poznatky. Každý z nás jsme na workshopech přispěli svou pomocí k uchopení dyslexie. Sami žijeme svůj život, nežijí ho za nás lidé, kteří nám dávají diagnózu. O tom je Den Dyslexie. Moje velké potěšení je, že na Den Dyslexie chodí čím dál víc učitelů a asistentů pedagogů a dalších lidí zapojených do školství a taky, že rodiče pochopili, že je dobré se aktivně zapojit a oni sami musí být v harmonii, protože všichni jsme dokonalí. Šťastný rodič znamená šťastné dítě.

Den Dyslexie bude provázet mnoho workshopů. Najdeme zde výtvarné umělce, kteří svými úspěchy poukazují, jak jde s dyslexií žít a realizovat své sny.