Všichni účastníci tak mají možnost zapojit se do odborné diskuse na témata vztahující se k historii, současnosti, ale i budoucnosti týkající se národnostních menšin a tím i celé společnosti. V rámci letošního 21. ročníku této akce se uskuteční konference na téma Literatura národnostních menšin na území hlavního města Prahy, v jejímž rámci bude rovněž slavnostně předáno Ocenění předsedy Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva hl. m. Prahy za výjimečný přínos v oblasti života národnostních menšin v hl. m. Praze. Program uvedené akce naleznete zde. Změna programu je vyhrazena.

Již 21. ročník akce se uskuteční 1. prosince 2022 v Nové budově Národního muzea. Hlavním organizátorem je již tradičně Dům národnostních menšin o.p.s. společně s hlavním městem Prahou. Na této významné pražské akci se dále podílí Národní knihovna a Národní muzeum.

V případě, že se chcete akce zúčastnit, prosíme o potvrzení účasti vyplněním a odesláním elektronické přihlášky nejpozději do 30. listopadu 2022 na webovém portálu Domu národnostních menšin o.p.s.