Magistrát hlavního města Prahy otevře letos veřejnosti 28. října, u příležitosti Státního svátku – Dne vzniku samostatného československého státu čtyři historické objekty: Rezidenci primátora hlavního města Prahy, Novou radnici, Škodův palác a nově také Clam-Gallasův palác.

V Nové radnici bude připraven pro návštěvníky doprovodný program Magistrátu hlavního města Prahy, pražských domů dětí a mládeže, příspěvkových organizací hlavního města Prahy a městských společností.
 

Rezidence primátora hl. m. Prahy – prohlídky s průvodcem

Rezidence primátora hl. m. Prahy

Reprezentační prostory pro pražského primátora vznikly v části novostavby Městské knihovny na Mariánském náměstí - v prvním a třetím poschodí v pravé části budovy se samostatným vstupem z podloubí. Stavebně dokončeny byly v roce 1928, zařizování a výzdoba trvala do roku 1930. Prvním primátorem, který rezidenci užíval – oficiálně i zde bydlel – byl JUDr. Karel Baxa. Všichni další primátoři až dosud rezidenci využívali pouze formálně, sloužila a slouží i nyní zejména k protokolárním a reprezentačním účelům. V letech 1994-1995 prošla rezidence primátora generální obnovou, díky níž se podařilo zmodernizovat zázemí, a přitom zachovat jedinečnou uměleckou výzdobu ve stylu pozdní secese a art deco.

Na Den otevřených dveří jsou připraveny skupinové prohlídky 1. patra rezidence, kde se nacházejí reprezentační prostory – velký sál, jídelna, několik salonků a malá zimní zahrada.

 

Kapacita rezervací na prohlídku s průvodcem je již vyčerpána. Na místě bude možný vstup bez rezervace pro 10 osob, případně i více, pokud se někteří návštěvníci s rezervací k prohlídce nedostaví.

 

Mariánské nám. 1, Praha 1, objekt má bezbariérový přístup

 

Nová radnice – vstup volný

Nová radnice

Budova na Mariánském náměstí postavená v letech 1908-1912 pro finanční orgány města původnímu účelu sloužila až do roku 1945, kdy se poté, co byla v Květnovém povstání poškozena Staroměstská radnice, změnila v oficiální sídlo pražského magistrátu. V současné době jsou zde kanceláře primátora, radních a některých magistrátních odborů, konají se tady zasedání Rady a Zastupitelstva hl. m. Prahy a také příležitostné konference a další veřejné akce.

 

Mariánské nám. 2, Praha 1, bezbariérový přístup je v zadní části budovy z ulice U radnice

Doprovodný program

  • Velký jednací sál: promítání videí ze seriálu Pražská zastavení, hudební vystoupení
     
  • Prohlídka jednací místnosti Rady hlavního města Prahy 
     
  • Vestibul a přízemí: stánky a prezentace Magistrátu hlavního města Prahy, pražských domů dětí a mládeže, městských organizací a společností 

VÍCE

Škodův palác – Škodovy salonky – vstup volný

Škodův palác

Pozdně kubistická budova byla postavena v letech 1924-1929 pro ředitelství plzeňských Škodových závodů podle návrhu architekta Pavla Janáka. Šlo o velkorysé stavební dílo: má 2 podzemní a 7 nadzemních podlaží, zastavená plocha činí cca 5 000 m². Objekt prošel několika přestavbami, mimo jiné v letech 1990-1992 pro společnost ČEZ a naposledy úpravami pro Magistrát hl. m. Prahy, který zde sídlí od roku 2006.

Ve Škodově paláci, který si od té doby veřejnost zvykla vnímat jako úřad, se pro návštěvníky otevřou tzv. Škodovy salonky v 1. patře. Jedná se o celkem pět propojených místností zřízených pro továrníka Škodu jako reprezentační prostory, které se přes různé stavební zásahy zachovaly a díky skvělé restaurátorské práci získaly původní lesk a krásu. Ať již jde o dřevěné obložení stropů a stěn s uměleckými řezbářskými detaily nebo lustry, nábytek, tapiserie a další vybavení.

 

Jungmannova 35/29, Praha 1, bezbariérový přístup není možné zajistit

 

Clam-Gallasův palác - prohlídky s průvodcem

Clam-Gallasův palác

Clam-Gallasův palác se řadí k nejpůsobivějším dílům pražského baroka, jeho nynější podoba pochází ze začátku 18. století. Mohutné vstupní portály paláce střeží dvojice gigantů-atlantů a plastické reliéfy Matyáše Brauna, i na vnitřní výzdobě se vedle italských mistrů podílela Braunova dílna. Z ní je mimo jiné také balustráda z pískovce s reliéfy a vázami na hlavním schodišti, které je zvláštní svými nízkými schody – to, aby se dalo vyjet na koni do patra. Palác sloužil jako hlavní městská rezidence rodu
Clam-Gallasů. Měli tady nejen plesový a koncertní sál, ale i divadlo. 

Po vzniku Československa zde bylo ministerstvo financí, po druhé světové válce zde sídlil Archiv hlavního města Prahy.

Nyní, po náročné rekonstrukci, čeká tento obnovený barokní skvost, ve kterém bude Muzeum města Prahy pořádat výstavy a budovat expozice, nová etapa.

 

Kapacita rezervací na prohlídku s průvodcem je již vyčerpána. Na místě bude možný vstup bez rezervace pro 5 osob, případně i více, pokud se někteří návštěvníci s rezervací k prohlídce nedostaví.

 

Husova 158, Praha 1, bezbariérový přístup není možné zajistit

 

Loga partnerů