Praha očima studentů

Za účelem oživení veřejného prostoru se v nadcházejících měsících v ulicích Prahy budete setkávat s grafickým ztvárněním metropole tak, jak ji vidí vybraní studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM).

 

Hlavní město v rámci pilotního projektu „Praha očima studentů“ pokračuje v oživení veřejného prostoru. Ve spolupráci s UMPRUM vzniklo v Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace pod vedením Petra Krejzka a Richarda Jaroše deset grafických motivů. Výběr grafik představí hlavní město Praha v průběhu podzimu na vybraných CLV plochách.

 

Studenti se při zpracování inspirovali hudbou, přírodou, vlastním dětstvím, architekturou, českým jazykem a obecně tím, co člověka v běžném životě obklopuje, ale je často přehlíženo.

 

Výsledkem projektu Praha očima studentů je originální pojetí vnímání hlavního města Prahy.

 

Projekt Praha očima studentů vznikl ve spolupráci hlavního města Prahy a UMlab - kreativní laboratoří UMPRUM a navazuje na Memorandum o vzájemné spolupráci mezi HMP a UMPRUM uzavřené na počátku roku 2022.

UMlab - kreativní laboratoř UMPRUM

Spolupráci s uměleckoprůmyslovými obory UMPRUM, kam patří architektura, design, volné umění, užité umění, grafika i teorii dějin umění zaštiťuje UMlab - kreativní laboratoř koordinující spolupráci akademické sféry s partnery ze soukromého sektoru, samosprávy, státní správy i neziskového sektoru. Smyslem UMLAB je navázání spolupráce vedoucí i k výzkumným projektům s potenciálem pro využití v praxi.

 

Více o atelieru grafického designu a vizuální komunikace UMPRUM.

 

A my bychom Vám rádi představili první trojici autorů, s jejichž vizuály se budete moci setkávat na vybraných městských CLV plochách.