Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy

„Letos je to už 20 let od chvíle, kdy Českou republiku a ohromnou silou také Prahu zasáhly povodně. Rok 2002 se do naší historie zapsal navždy a mnoho lidí zažilo ty nejtěžší chvíle v životě, na které nikdy nezapomenou. Tato povodeň byla svým rozsahem a důsledky nejničivější povodní v novodobé historii a způsobila jen na majetku metropole škody za téměř 30 miliard korun. Od té doby jsme ušli dlouhou cestu k větší bezpečnosti Prahy. Vybudovaly se nové zábrany, zlepšila se koordinace a nové technologie nám zajišťují dennodenně lepší přehled o tom, jak se počasí nebo hladiny řek vyvíjejí. 

Když se ohlédnu zpět za rokem 2002, vidím nejen ohromnou sílu přírody, ale hlavně sílu Pražanů, kteří navzdory nebezpečí pomáhali všem okolo sebe bez rozdílu. Práce složek Integrovaného záchranného systému i obyčejných lidí se ukázala jako klíčová pro zvládání podobných katastrof. Tyto dny jsme se rozhodli připomenout si pomocí výstavy, která srovnává fotografie stejných míst při povodni nebo bezprostředně po ní se současnou podobou Prahy. 

Velkoformátové fotografie zachycují okamžiky, kdy Vltava kulminovala a brala s sebou vše, co jí přišlo do cesty. Díky těmto fotografiím si můžeme připomenout nejen to špatné, ale i dobré věci, které naši společnost sjednotily a pomohly nám přestát tuto zkoušku. Právě tehdy začala nová cesta Prahy k lépe připravené metropoli na přírodní katastrofy. Věřím, že každý den vidíme v ulicích, že Praha považuje bezpečnost obyvatel za svou prioritu a chce se v tomto směru neustále posouvat dopředu."