Linka seniorů 800 200 007 a dobrovolnická Skautská pomoc

Linka seniorů 800 200 007 je anonymní a bezplatná telefonická pomoc pro seniory a osoby pečující o seniory. Klienti se na ni mohou obrátit každý den od 8 do 20 hodin.
 

V čase koronavirové epidemie posílila významně svůj provoz a poskytuje seniorům i jejich blízkým informace a podporu, volající ale také přímo propojuje s dobrovolníky. Organizace Elpida, která linku provozuje, spojila síly s organizací Junák – český skaut a vznikla dobrovolnická Skautská pomoc.
 

Výhodou Linky seniorů a Skautské pomoci je, že senioři mohou vyřídit vše po telefonu, nemusí umět pracovat s internetem a mít k němu přístup. Co Linka seniorům nabízí? „Dokážeme sestavit krizový plán, pokud má senior potíže a neví, jak je řešit. Pomůžeme mu se uklidnit a získat ztracenou rovnováhu, dát relevantní informace a propojit s konkrétní službou či pomocí,” uvádí vedoucí Linky seniorů Kateřina Bohatá. „Pracovníci Linky mohou díky speciální webové aplikaci spojit volajícího se skautským dobrovolníkem v jeho okolí. Dobrovolníci pak pomáhají s nákupem základních potravin a dalších základních potřeb, vyzvedáváním léků v lékárně nebo třeba s platbou složenek. Na jaře byla tato pomoc velmi důležitá, a to nejen prakticky, ale také proto, že samotný kontakt s dobrovolníkem byl pro seniory povzbuzením,” dodává Bohatá.
 

Život 90 – služby v době pandemie

Cílem Života 90, který vznikl před 30 lety, je především podporovat nezávislost u starších lidí. Podporu nabízí i těm, kteří o ně pečují.
  

Tísňová péče - 24 hodinová asistenční služba pro bezpečnější pobyt v domácím prostředí. V případě zhoršení zdravotního stavu, úrazu nebo jiného ohrožení má senior k dispozici tlačítko nebo telefon, kterým se spojí s naším dispečinkem a přivolá pomoc. Informace www.zivot90.cz/tisnovapece nebo na tel.: 222 333 546 

 

Linka důvěry Senior telefon - bezplatná odborná linka pro seniory a jejich blízké, tel: 800 157 157. Linka je v provozu 24 h denně po 7 dní v týdnu. Linka pomáhá překonat tíživé životní situace, jakou je osamělost, problémy v mezilidských vztazích, obavy z budoucnosti, krizové situace, překonání tíže se zdravotními obtížemi apod. Informace na zivot90.cz/seniortelefon  

 

Odlehčovací služba  - pobytová služba pro seniory s cílem umožnit pečujícím osobám čas na odpočinek nebo vyřešení svých zdravotních obtíží. Nabízíme 9 celodenních pobytových míst a 3 ambulantní místa. Vhodné i pro pečující, kteří se dostali do karantény, onemocněli a nemohou se o svého blízkého starat. Více informaci na zivot90.cz/odlehceni, nebo na tel.: 222 333 548 

 

Pečovatelská služba, pomoc v domácím prostředí. Informace pro zájemce na zivot90.cz/pecovatelstvi nebo na tel: 727 897 902 

 

Odborné sociální poradenství: nabízíme sociálně právní poradenství, a to jak formou chatu, e-mailové, telefonní komunikace, tak i osobního setkání. Více informací zivot90.cz/poradna  nebo na telefonu 222 333 555.  

 

V rámci poradenství nabízíme také telefonní právní a psychologickou poradnu. Pro telefonické konzultace je třeba se objednat na tel: 222 333 555. 

 

Online kurzy - nabízíme zapojení se do vzdělávacích kurzů angličtiny, němčiny, španělštiny,  francouzštiny, nabízíme online trénování paměti, tematické přednášky, kurz robotiky nebo povídání u online kafíčka. Přihlásit se do online kurzů můžete na zivot90.cz/aktivnistari, na telefonu 739 477 609 nebo můžete napsat na aktivizace@zivot90.cz 

 

Přátelské hovory - mají za cíl ulehčení samoty seniora, prostor pro naslouchání i popovídání si. Spojujeme dobrovolníka (dobrovolník může být i seniorského věku) a seniora. V případě zájmu o Přátelské hovory kontaktujte koordinátorku dobrovolníků na tel: 778 473 772. 

Na www.zivot90.cz/behemkoronaviru naleznete Koronavirové desatero, ale i odkazy, jak se zabavit z domova. 

 

Nadace Krása pomoci

Smyslem činnosti nadace je důstojný život seniorů v domácím prostředí.
 

Pomoci nakoupit, vyřídit složenky, obstarat pomůcku nebo si se seniorem jen popovídat, což je v současné době, kdy se mnozí cítí osaměle, neméně důležité.  
 

Psychoterapeutická linka Sluchátko https://www.terapeutickalinka.cz / nabízí psychoterapii od odborníků po telefonu. 50min hovory zdarma pro každého, kdo zavolá.
 

Platforma O krok blíž - https://okrokbliz.cz/  sdružuje ty, kteří považují samotu za problém a chtějí ho řešit. Vznikla právě v mimořádné době, kdy karanténa ukázala zcela jasně, že samota je problém, který trápí mnoho seniorů. Zapojeno je několik organizací, platforma je otevřena i pro další.