Praha drží spolu

V době mimořádných opatření je důležitá nejen informovanost, ale také sounáležitost s lidmi okolo sebe, zejména se seniory. Zřídili jsme pro Vás několik míst, kde můžete najít zprávy o vývoji onemocnění COVID-19, přehled o odběrových místech na území hl. m. Prahy a další zdroje informací. A také důležité kontakty a možnosti, jak se případně zapojit a sami pomoci. Děkujeme, že pomáháte.