Volejte nonstop zdarma
 

800 160 166

Nebojte se zavolat. Pomůžeme!
 

Získejte aktuální informace o epidemii koronaviru. Zjistěte, jaké jsou možnosti objednání léků, potravin, hygienických a zdravotnických potřeb.


Linka slouží pražským seniorům, lidem s postižením, v karanténě a v nouzi. Je v provozu bezplatně, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Naši operátoři vám pomohou zvládnout krizové období, zprostředkují pomoc a důležité kontakty.


Linka je určena i pro neslyšící. K dispozici je textový online hovor s operátorem. Klikněte na obrázek.A vy ostatní, rozhlédněte se, všímejte si, pomozte prosím. Pokud máte obavy o zdraví potřebných lidí ve svém okolí, obraťte se na svou městskou část nebo městskou policii.

 

Osobní údaje shromážděné v rámci nouzového stavu na lince 800 166 160 budou zlikvidovány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Zlikvidovány budou dle archivního a skartačního plánu Magistrátu hlavního města Prahy. Osobní údaje, které byly zpracovány zpracovateli budou zlikvidovány buď zpracovatelem anebo budou předány správci, který je zlikviduje. Zpracovateli osobních údajů jsou: Český červený kříž a společnosti Invia, Košík, Rohlík. 

Informace o právech spojených s osobními údaji najdete na http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.