Nezvládáte své dluhy? Čelíte exekucím? Pomohou Vám poradci Člověka v tísni

Lidem, kteří se v současné době dostávají do finančních problémů, nabízí Magistrát hlavního města Prahy využít služeb dluhového poradenství neziskové organizace Člověk v tísni. Obyvatelé metropole mohou v případě potíží vyhledat pomoc na dluhové help lince, kde se jim budou věnovat odborní poradci organizace. Kromě toho se hlavní město rozhodlo distribuovat na vybraných místech informační letáky s protidluhovou tématikou.

„Situace způsobená koronavirovou pandemií postihuje obyvatele Prahy i celé ČR. Kvůli výpadkům příjmů se mnoho lidí ocitá ve finančních problémech, které nebudou schopni sami řešit. To může vést k dalšímu zvyšování zadlužování domácností a růstu počtu exekucí. Jsem proto ráda, že za hlavní město můžeme mediálně podpořit profesionální dluhové poradenství renomované organizace, která tuto pomoc nabízí, a zprostředkovat pomoc lidem, kteří ji skutečně potřebují,“ vysvětlila důvody tohoto kroku radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová, která převzala nad celou informační kampaní záštitu.

Help linka

Lidé, kteří se dostanou do potíží s dluhy, mohou využít dluhovou help linku. Dozví se zde, co si počít s exekucemi nebo jak požádat o oddlužení. Zkušení poradci jim zde také vysvětlí, jak uhlídat rodinný rozpočet, či jak postupovat při výběru půjčky. Rady, co dělat, dostanou i volající, kteří se ocitli bez příjmů, nebo jim různé kompenzace nestačí k tomu, aby zaplatili základní potřeby jako nájem či potraviny. „Jeden hovor trvá 30 minut až hodinu, vždy záleží na složitosti dané situace. Jednotlivým případům se věnujeme komplexně, někdy i opakovaně,“ říká Renata Bořkovcová a dodává, že poradenství je zdarma, volající platí jen obyčejný telefonní tarif. Pokud chcete komunikovat s poradci raději písemně, lze využít email jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.

Infoletáky

Pokud si chcete raději vše nastudovat sami, k dispozici jsou informační letáky. „Jde o materiály, které stručně a srozumitelně shrnují nejčastější otázky, s nimiž lidí přicházejí, a zároveň odkazují na odbornou bezplatnou pomoc, kterou v oblasti dluhového poradenství nabízí Člověk v tísni a další neziskové organizace,“ vysvětluje jejich spoluautor, analytik organizace Člověk v tísni David Borges. Letáky budou k dispozici ve Škodově paláci v Jungmannově ulici a na dalších vybraných místech, které veřejnost navštěvuje. Jejich elektronickou verzi si můžete stáhnout zde.

Další pomoc

Další informace o tom, jak zvládat své dluhy, jsou k nalezení na webu organizace Člověk v tísni www.jakprezitdluhy.cz. Kromě dalšího zde lidé najdou např. Index odpovědného úvěrování - tedy analýzu podmínek, za kterých nabízejí poskytovatelé úvěrů své služby. Výsledkem je přehledný žebříček, který lidem umožní jednoduchou orientaci mezi jednotlivými společnostmi (spotřebitelské úvěry zde, mikropůjčky zde). Zájemcům o úvěr by mohlo při výběru půjčky pomoci také Devatero odpovědného úvěrování.

Devatero odpovědného úvěrování

Doložkomat

Lidem, kteří čelí exekucím kvůli nesplaceným spotřebitelským úvěrům, doporučuje organizace navštívit její webovou aplikaci www.dolozkomat.cz, která přezkoumá, jestli nejsou tyto pohledávky vymáhány nezákonně, pokud vznikly na základě protiprávního rozhodčího nálezu.