Informace pro rodiče: (Portál hlavního města Prahy)

Informace pro rodiče:

Vážení rodiče,

 

Praha si je vědoma faktu, že v této obtížné době, kdy jsou děti kvůli uzavření škol doma, bývá náročné skloubit rodičovské a pracovní povinnosti. Proto hlavní město oslovilo pražské restaurace, zda by byly ochotny vařit našim dětem obědy za sníženou cenu 60 Kč. Věříme, že tak dovedeme alespoň částečně ulehčit vašim starostem.

 

Restaurace se do projektu mohou hlásit od poledne 6. listopadu. Jejich seznam a kontakty budeme postupně zveřejňovat tak, jak se budou hlásit.

 

Kromě jídel pro děti bude možné objednat i seniorské porce za 90,- Kč.

 

Věříme, že tento projekt může pomoct i některým restauratérům umořit alespoň část jejich fixních nákladů. Tímto propojením generujeme zcela novou poptávku.

 

Praha celému projektu dává publicitu a propojuje nabídku s poptávkou. Nijak však do tržního vztahu mezi provozovatelem restaurace a zákazníkem nevstupuje.

 

Tyto obědy bude potřeba objednávat předem, ideálně v pátek na vybrané dny nadcházejícího týdne. Důvodem je, aby provozovatel restaurace přesně věděl, kolik porcí bude vařit a kolik surovin bude potřebovat, aby byl schopen za takto nízké ceny obědy vařit. Stanovení doby samozřejmě může být vyřešeno podle vzájemné domluvy a individuálních potřeb rodiny a restaurace.