NOVÉ SBĚRNÉ MÍSTO PRO DAROVANÉ ROUŠKY

Dobrovolnické centrum hlavního města Prahy a Českého červeného kříže se ze stanů na Mariánském náměstí přesunulo do budovy Nové radnice.

Funguje přes okno kanceláře v přízemí budovy směrující do Platnéřské ulice. Je viditelně označené a na Mariánském náměstí je tabule s orientační informací.

Otevřeno je v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin.

Sem mohou i nadále nosit Pražané ručně vyráběné roušky. Ty budou následně sterilizovány v k tomu určených zařízeních, zabaleny a distribuovány.

V současné době, vzhledem k plánovanému otevření škol, jsou zapotřebí zejména roušky pro děti.