DĚKUJEME VŠEM, CO POMÁHAJÍ

24. února 2023 je to přesně rok od začátku války na Ukrajině. Toto smutné výročí si připomínáme i proto, že válka pořád trvá. Stejně tak i vaše solidarita s lidmi zasaženými válkou, které si nesmírně vážíme. Vy všichni si zasloužíte uznání a vděčnost. A právě to symbolizuje socha Dobrovolnice na Hlavním nádraží, kde tisíce uprchlíků nalezlo pomoc, pochopení a útočiště.

PŘÍBĚHY VDĚČNOSTI

Pražané, o síle vaší pomoci svědčí tisíce př íběhů. Podívejte se na to, jak vás vidí lidé, kterým jste pomohli i ti, kteř í pomáhají sami.

 

POLINA

ALISA

 

ROMAN

SOFIA

 

ŠTĚPÁNKA

SVITLANA