„Kvůli osudu, který si nevybrali, ale musí mu čelit, jsou naši noví klienti z Ukrajiny často v situaci, kdy jsou jejich finanční možnosti vyčerpány a potýkají se s nedostatkem prostředků na uspokojení základních potřeb jako potravin, drogistického zboží či léků,” uvádí vedoucí sociálních služeb Olga Blahovcová.

Proto se Tichý svět, o. p. s., rozhodl uspořádat crowdfundingovou sbírku přes portál Donio, ve které budou vybírány finanční prostředky na nákup poukázek do obchodních řetězců, které pak budou předány uprchlíkům s poruchou sluchu. Pomoc bude poskytnuta primárně klientům neziskové organizace, ale také těm, kteří se na ni obrátí skrze ostatní iniciativy a instituce.

Nákupem čerstvých potravin a dalšího zboží, které zrovna reálně potřebují, chce Tichý svět pomoci lidem, kteří mnohdy přišli doslova o všechno, nabídnout jim samostatnost (bez nutnosti doprovodu a tlumočníka), možnost výběru, lidskost a důstojnost.