Nově bude nutné doložit nárok na přepravu za 0 Kč jedním z následujících způsobů: 

  • cestovním pasem Ukrajiny s vízem strpění vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR,
  • hraniční průvodkou s vlepeným vízovým štítkem s vízem strpění vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR.

Pro překlenutí doby od příjezdu uprchlíků z Ukrajiny do získání potřebného víza v České republice bude uznáno i razítko s datem překročení hranice EU v cestovním pase, avšak ne s datem starším než 23. 2. 2022, a to po dobu maximálně 30 dnů od vstupu na území EU. 

Dosud vydané jízdenky pro hosta včetně jejich variant zůstávají i nadále v platnosti. Nově už při splnění výše uvedených podmínek není nutné o jízdenku pro hosta žádat.

Bezplatná přeprava je za těchto podmínek umožněna ve všech dopravních prostředcích na linkách Pražské integrované dopravy na území Prahy a Středočeského kraje vyjma vlaků (tam se řídí obdobnými pravidly jednotlivých železničních dopravců).

Všichni ostatní občané Ukrajiny, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, necestují zdarma a přepravují se dle Tarifu PID.

Víza strpění vydává Cizinecká policie – bližší informace zde:

https://www.mvcr.cz/clanek/pracoviste-mv-odboru-azylove-a-migracni-politiky-praha.aspx

Зміна умов безплатного проїзду українських біженців із зони бойових дій від 10.3.2022

З 10 березня 2022 р. в рамках Празької інтегрованої системи громадського транспорту змінюються умови безплатного проїзду для громадян України. Відтепер необхідно буде підтвердити право на проїзд за 0 CZK одним з наступних способів: 

  • закордонним паспортом України з візою для біженців, виданою Міністерством внутрішніх справ ЧР або Поліцією ЧР
  • свідоцтвом про перетин кордону з вклеєною візою для біженців, виданою Міністерством внутрішніх справ ЧР або Поліцією ЧР

Протягом періоду від приїзду біженців з України до отримання необхідної візи у Чеській Республіці буде визнаватися і штамп з датою перетину кордону ЄС у закордонному паспорті, але не раніше ніж 23.2.2022, протягом не більше як 30 днів від в᾽їзду на територію ЄС.

Видані досі гостьові проїзні квитки включно з їхніми варіантами будуть діяти і надалі. Але відтепер при виконанні вищевказаних умов більше немає необхідності звертатися за отриманням гостьового проїзного квитка.

За цих умов дозволений безплатний проїзд усіма видами транспортних засобів на маршрутах Празької інтегрованої системи громадського транспорту на території Праги і Середньочеського краю, за винятком поїздів (там діють аналогічні правила окремих залізничних перевізників)

Решта громадян України, що не відповідають вищевказаним критеріям, повинні оплачувати свій проїзд згідно з Тарифом ПІСГТ.

Візу для біженців видає Поліція у справах іноземців – детальна інформація за посиланням:

https://www.mvcr.cz/clanek/pracoviste-mv-odboru-azylove-a-migracni-politiky-praha.aspx