Informace ke změně vyplácení kompenzačních příspěvků po 1.7.2022 za poskytnutí ubytování osob přicházejících z Ukrajiny

Vážení občané,

 

dne 1. července 2022 vešla v účinnost novela zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace, která mění režim ubytování osob přicházejících z Ukrajiny a vyplácení kompenzačního příspěvku.

 

Novela zákona č. 65/2022 Sb. definuje poskytování ubytování osobám s udělenou dočasnou ochranou nebo žadatelům o udělení dočasné ochrany jako veřejnou službu, za kterou právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě náleží paušální náhrada nákladů. Paušální náhradu nákladů není možné poskytnout bez předchozího uzavření písemné dohody s primátorem hl. m. Prahy a zařazení do evidence. Novela zákona neobsahuje žádné ustanovení, na základě něhož by bylo možné dovodit nárok na zpětné přiznání paušální náhrady nákladů nebo kompenzačního příspěvku dle usnesení vlády č. 207 ze dne 16. března 2022.

 

Pokud se právnická osoba či podnikající fyzická osoba rozhodne ubytovat osoby prchající z Ukrajiny, aniž by měla s primátorem hl. m. Prahy předem uzavřenou písemnou dohodu a byla zařazena v evidenci, činí tak na vlastní náklady a bez nároku na vyplacení paušální náhrady nákladů či jiné kompenzace.

 

Máte-li jako právnická osoba či podnikající fyzická osoba zájem uzavřít s primátorem hl. m. Prahy písemnou dohodu o zařazení do evidence a následně poskytovat ubytování, za něž vzniká nárok na paušální náhradu nákladů, vyplňte prosím níže dostupný formulář a tabulku a zašlete na e-mail: posta@praha.eu nebo do datové schránky Magistrátu hl. m. Prahy ID: 48ia97h

 

Zároveň podotýkáme, že ke změnám došlo i u příspěvku pro solidární domácnost, který je uřčen domácnostem, které bezplatně poskytnou ubytování osobě s dočasnou ochranou. Více informací k příspěvku pro solidární domácnost naleznete na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Formuláře: