Betlémské světlo je novodobým symbolem Vánoc, symbolem klidu, míru a přátelství. Jeho historie v roce 1986 v Linci v rámci vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc zrakově postiženým dětem nazvané Světlo ve tmě. Myšlenka se postupně rozšířila do desítek zemí celého světa a k nám se Betlémské světlo dostalo poprvé v roce 1989, když ho exiloví skauti přivezli až pod sochu svatého Václava v Praze během sametové revoluce.

 

Světlo skutečně putuje z Betléma, místa narození Ježíše Krista, kam je každý rok vyslán chlapec nebo děvče - říká se jim Dítě Betlémského světla, kteří vykonali něco dobrého. Letošním Dítětem světla se stala jedenáctiletá Victoria Kampenhuber z Červeného kříže z Horního Rakouska, kde je považována za velký vzor v charitě. Světlo je po zapálení v jeskyni v Betlémě převezeno letecky ve speciálním kontejneru do Rakouska.

 

Poté je ve Vídni slavnostně předáno skautům z celého světa, kteří jej přivezou do svých zemí. Čeští skauti tradičně zamíří nejprve do Brna a letos v sobotu 21. prosince Betlémské světlo rozvezou vlaky po celé republice. Aktuální informace jsou k dispozici na stránkách https://www.betlemskesvetlo.cz/ .

 

V Praze světlo skauti předají 22. prosince v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě kardinálu Dominiku Dukovi. Ještě týž den v 17:00 hodin jej od skautů převezme primátor Zdeněk Hřib v budově Nové radnice, kde bude plamínek hořet až do 6. ledna 2020.   

 

Pro Betlémské světlo může veřejnost přijít do budovy Nové radnice v pracovních dnech od 8:00 do 20:00 hodin, o víkendech a svátcích od 9:00 do 16:00 hodin.