Výstava je rozčleněna do čtyř tematických okruhů – vedle betlémů jsou lidová řemesla, vánoční ozdoby, vánoční zvyky a zvykoslovné předměty.

Betlémy 

Uvidíte betlémy vytvořené ze všech možných materiálů, provedené nejrůznějšími technikami a z nich ty nejzajímavější. Jsou zde také betlémy charakteristické pro konkrétní betlémářskou oblast - betlémy kralické, ústecko-orlické, příbramské, třebíčské, krušnohorské apod.

Lidová řemesla 

Ve stylizovaných dílnách jsou předváděna různá stará řemesla: řezbářství, krajkářství, pletení z orobince, soustružení dřevěných hraček, prastaré metody rozdělávání ohně, drátenictví, tvorba skleněných figurek nad kahanem apod. V některých dnech se živými ukázkami řemeslné tvorby.

Vánoční ozdoby 

Můžete obdivovat nejrůznější vánoční ozdoby, které se při zdobení stromečků používaly. Ozdoby ze dřeva, dřevěných hoblin, z cínu, ozdoby skleněné foukané i korálkové, různé provedení papírových ozdob, ozdoby z různých těst - kynuté, slané, vizovické, sněhové, perníkové apod., ozdoby ze slámy, z nejrůznějších přírodnin a plodů…

Vánoční zvyky a zvykoslovné předměty 

V této části výstavy se návštěvníci dozvědí o zvycích doby adventní i vánoční i o tom, co je vrkoč, polaz či líto a k čemu různé předměty sloužily.

 

Otvírací doba, vstupné a další informace na stránkách Betlémské kaple.